Aktualności

aluplast: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku zbadał znajomość marek profili okiennych z PVC

21.01.2016

We wrześniu 2015 roku firma ASM przeprowadziła na reprezentatywnej grupie ponad 1000 dorosłych Polaków badanie omnibusowe dotyczące wspomaganej znajomości marek profili okiennych z PVC. Badanie przeprowadzone na tak dużej grupie gwarantuje wiarygodność wyników i jest jednym z mierników skuteczności działań reklamowych kierowanych do konsumentów.

Ponad 40% ankietowanych wskazało, że najbardziej znaną marką profili jest aluplast, co było wynikiem znacząco przewyższającym pozostałe wskazania. Jednocześnie warto zaznaczyć, że 36% respondentów nie wskazało żadnej marki. Przeprowadzone badanie dawało jednocześnie możliwość wielowymiarowej analizy znajomości marek w zależności od różnych kryteriów, takich jak płeć, wielkość miejscowości zamieszkania, wykonywany zawód, czy województwo.

Analizując znajomość marek profili w poszczególnych województwach zauważyć można, że najwyższą znajomość marki aluplast deklarują mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego (56%), opolskiego (56%), podlaskiego (50%) i świętokrzyskiego (49%). Nieznacznie większą znajomością marki aluplast wykazały się kobiety (43%), niż mężczyźni (36%).

źródło i zdjęcie: aluplast

Firma powiązana:

aluplast Sp. z o.o.

Telefon 61 654 34 00
www.aluplast.com.pl
aluplast@aluplast.com.pl

aluplast Sp. z o.o.