Aktualności

Ensto na Konferencji w Kołobrzegu

04.12.2015

Konferencja była kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych przez PTPiREE. Głównym jej celem była prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji linii kablowych.

Uczestnikami byli przedstawiciele Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Konferencja była kontynuacją cyklicznych spotkań organizowanych przez PTPiREE

W trakcie konferencji omówiono następujące zagadnienia:

• Doświadczenia operatorów sieci w budowie i eksploatacji linii kablowych,
• Badania i próby odbiorcze linii kablowych,
• Diagnostyka linii kablowych,
• Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne,
• Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania),
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej 110 kV,
• Projektowanie i budowa linii kablowych wysokich i najwyższych napięć, nowoczesne technologie układania linii kablowych,
• Tendencje rozwoju linii kablowych.

Przedstawiciele Ensto Polu, Arkadiusz Majda oraz Jarosław Zdrzałek, w referacie "Nowoczesne technologie w osprzęcie kablowym Ensto", zaprezentowali proces produkcji osprzętu zimnokurczliwego oraz korzyści wynikające z jego stosowania. Głównym jej celem była prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowychZimnokurczliwy osprzęt kablowy produkowany jest fabrykach Ensto w Estonii i Włoszech w procesie formowania z wysokiej jakości silikonu. Zapewnia on wysoką jakość oraz długą niezawodność. Montaż muf i głowic zimnokurczliwych Ensto przez wykwalifikowanych monterów jest łatwy i szybki. Wszystkie istotne elementy, min. warstwa izolacyjna oraz element sterujący polem elektrycznym są ze sobą zintegrowane. Osprzęt zimnokurczliwy Ensto może od razu po zakończeniu instalacji podłączany do sieci elektroenergetycznej oraz poddawany próbom odbiorczym w tym pomiarom wyładowań niezupełnych (WNZ). Osprzęt zimnokurczliwy Ensto posiada odpowiednie certyfikaty zgodnie ze standardem HD 629.1.

W kuluarach konferencji przy stoisku wystawowym Ensto zaprezentowało swoją ofertę oraz przekazało wszystkim zainteresowanym osobom materiały techniczne, m.in. katalogi. Było to też miejsce gdzie toczyły się gorące dyskusje dotyczące prezentowanych referatów oraz aktualnej sytuacji w branży elektroenergetycznej.

źródło i zdjęcia: Ensto

Firma powiązana:

Ensto Pol

Telefon 801 360 066
https://www.ensto.com
biuro@ensto.com

Ensto Pol