Aktualności

Mocowanie płyt Synthos XPS Prime i Synthos XPS Prime S do ocieplanych ścian

05.01.2016

Płyty XPS mogą być montowane do ocieplanych ścian za pomocą łączników mechanicznych a zasady mocowania płyt XPS są takie same jak zasady mocowania płyt EPS (styropian).

Producenci poszczególnych systemów dociepleń każdorazowo określają w swoich materiałach wytyczne ich montażu. Do mocowania XPS stosowane są łączniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym a do montażu za ich pomocą można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt. Szczegółowe informacje o ilości łączników, ich długości, głębokości zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny być określone w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzględnieniem wymagań producentów łączników.

Zasady mocowania płyt XPS bez frezu są takie same jak zasady mocowania płyt XPS z frezem. W związku z tym można określić, że montaż – za pomocą kleju poliuretanowego do XPS w piance lub innych klejów do XPS - płyt o krawędziach prostych (bez frezu) powstałych na wskutek przycięcia krawędzi w miejscach technologicznie tego wymagających takich np. jak wywinięcia na tarasach, narożniki budynków, krawędzie cokołów etc, jest poprawny i zgodny ze sztuką budowlaną. W przypadkach opisywanych powyżej należy również zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia w trakcie projektowania wpływu liniowych mostków termicznych zgodnie z normą PN EN ISO 14683:2001.

źródło i zdjęcia: Synthos S.A.