Aktualności

Produkty Synthos XPS na liście LEME - PolSEFF

04.01.2016

Jak informowaliśmy 2 lata temu, produkty Synthos XPS znajdują się na Liście Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń (LEME) programu PolSEFF, oraz teraz także PolSEFF2.

Pierwsza edycja PolSEFF czyli Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, miała dostępną linię kredytową o wartości €180 milionów, a w jej ramach sfinansowano ponad 2 000 projektów inwestycyjnych. Suma oszczędności energii uzyskana dzięki projektom zrealizowanym w ramach pierwszej edycji PolSEFF wyniosła 342 GWh rocznie, a emisja CO2 została zmniejszona o 102 tysiące ton rocznie.

Ogromne zainteresowanie jakim cieszyła się pierwsza edycja programu oraz fakt, iż zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji modernizacyjnych planowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa znacznie przekroczyło wartość dostępnych środków finansowych programu PolSEFF sprawiło, że programem zainteresował się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i w połowie roku 2014 uruchomiona została druga edycja programu PolSEFF², tym razem z linią kredytową tym razem o wartości 200 milionów EURO.

PolSEFF2 oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji inwestycji modernizacyjnych, których celem jest między innymi poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy:

  • Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej - Inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej formy energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 20%.
  • Projekty termomodernizacyjne budynków Inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii. Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%.

Każdy przedsiębiorca, który sfinansuje realizację zakwalifikowanej do programu inwestycji za pośrednictwem banku uczestniczącego w programie będzie mógł liczyć na korzyści:

  • roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20%,
  • dotację (premię inwestycyjną) udzielaną przez NFOŚiGW w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych Programu, przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu,
  • bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów - ekspertów PolSEFF obejmującą wsparcie przy składaniu wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania finansowania audytów energetycznych,
  • łatwy dostęp do bazy zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dzięki stworzeniu i udostępnieniu listy LEME,
  • dostępność programu na terenie całego kraju poprzez lokalne oddziały uczestniczących w programie instytucji finansowych.

źródło i zdjęcia: Synthos S.A.