Aktualności

TopBuilder 2016 dla innowacyjnego systemu okiennego aluplast Ideal 7000 powerdur inside

17.12.2015

Już po raz siódmy w doborowym gronie zdobywców TopBuildera znalazła się firma aluplast, która otrzymała nagrodę TopBuilder 2016 za innowacyjny system okienny Ideal 7000 "powerdur inside".

10 grudnia 2015 roku w warszawskim multikinie Złote Tarasy odbyła się ósma edycja Gali wręczenia statuetek TopBuilder 2016. Statuetki przyznawane są najlepszym, innowacyjnym produktom budowlanym, produktom IT dla budownictwa oraz realizacjom, usługom i innym przedsięwzięciom dla budownictwa. Aby znaleźć się wśród laureatów konkursu należy spełnić szereg kryteriów.10 grudnia 2015 roku w warszawskim multikinie Złote Tarasy odbyła się ósma edycja Gali wręczenia statuetek TopBuilder 2016 Oprócz jakości, innowacyjności, wysokich parametrów technicznych, zastosowania oraz wpływu na środowisko naturalne prezentowanych produktów, w tym roku Jury, szczególną uwagę zwracała na to, czy produkty są zgodne z polskimi i europejskimi normami. Kapituła, której pracami od lat kieruje prof. dr hab. Leonard Runkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej starała się wyłonić grupę produktów czy realizacji, które z pełną odpowiedzialnością można określić mianem wzorcowych.

-"Jestem przekonany, że wyróżnione statuetką TopBuilder 2016 produkty będą zdobywać rynek i wyznaczać trendy". - mówił, otwierając galę, Marek Zdziebłowski, wydawca "Buildera".

Istnieją ku temu co najmniej dwie przesłanki, można by dodać. Po pierwsze, nagrodzone produkty bronią się same - jakością i nowoczesnością. Po drugie, istnieje coraz lepszy klimat dla innowacyjnych rozwiązań w Polsce. One bowiem stanowią najcelniejszą, a niekiedy jedyną odpowiedź na wysokie wymagania stawiane budownictwu, choćby w zakresie energooszczędności.

Już po raz siódmy, co zostało również podkreślone przez organizatorów, w doborowym gronie zdobywców TopBuildera znalazła się firma aluplast, która otrzymała nagrodę TopBuilder 2016 za innowacyjny system okienny Ideal 7000 "powerdur inside" . Kapituła doceniła innowacyjność, funkcjonalność i kompleksowość rozwiązań oferowanych w ramach serii Ideal 7000 "powerdur inside"Znalezienie się wśród nagrodzonych pokazuje, że pozostajemy w czołówce firm oferujących najlepsze rozwiązania w stolarce budowlanej, dostosowane do zmieniających się oczekiwań rynku i odbiorców.

Już po raz siódmy, co zostało również podkreślone przez organizatorów, w doborowym gronie zdobywców TopBuildera znalazła się firma aluplast, która otrzymała nagrodę TopBuilder 2016Nagrodzone profile Ideal 7000 "powerdur inside" są kolejnym wariantem systemowym w ramach wprowadzonej serii ideal 7000, który stanowi odpowiedź na wzrastające wymagania w zakresie izolacyjności termicznej stolarki okiennej. "Powerdur inside" to innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem specjalnych termoplastycznych wkładek wzmocnionych włóknem szklanym Ultradur® High Speed, opracowanych przy współpracy z firmą BASF. Wkładki te z powodzeniem zastępują stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

Dzięki eliminowaniu wzmocnień stalowych w ramach profili serii Ideal 7000 "powerdur inside" mostki termiczne zostają ograniczone, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf=1,0W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu z uszczelnieniem zewnętrznym. Konstrukcja profili daje jednocześnie możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników, poprzez opcjonalne wypełnianie materiałem termoizolacyjnym przestrzeni niektórych komór wewnętrznych.

-"Firma aluplast jest od wielu lat prekursorem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych nakierowanych na poprawę właściwości cieplnych profili. Można powiedzieć, że w przypadku profili okiennych od kilku lat mamy do czynienia z dwoma drogami zmierzającymi do poprawy ich właściwości cieplnych: "klasycznym" podejściem polegającym na zwiększaniu głębokości profili i dodawaniu kolejnych komór oraz "alternatywnym" kierunkiem polegającym na eliminowaniu negatywnego wpływu pewnych elementów np. wzmocnień stalowych na termikę profili, wprowadzeniu technologii wklejania szyb, czy wypełniania profili materiałem termoizolacyjnym". – komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager aluplast sp. z o.o.

Aby znaleźć się wśród laureatów konkursu należy spełnić szereg kryteriówKonsekwentnie rozwijamy nasze systemy w obu tych kierunkach. Dzięki kompatybilności poszczególnych serii profili te dwa kierunki często się przenikają, a doskonałym przykładem "hybrydowego" rozwiązania są właśnie profile serii Ideal 7000 powerdur inside.

Statuetkę TopBuilder 2016 z rąk przedstawicieli Rady Naukowej i Rady Programowej miesięcznika "Builder"- prof. Maria Kaszyńska, prof. Piotr Noakowski, prof. Mirosław Kosiorek i dr Konrad Styka, odebrał Aleksander Szykuła – Marketing Manager aluplast sp. z o.o.

źródło i zdjęcia: Aluplast

Firma powiązana:

aluplast Sp. z o.o.

Telefon 61 654 34 00
www.aluplast.com.pl
aluplast@aluplast.com.pl

aluplast Sp. z o.o.