Aktualności

Powłoka Magnelis® chroni elementy systemu RAIKO PLATINUM

11.12.2015

Magnelis® to nowa metaliczna powłoka, która dzięki swym wyjątkowym właściwościom zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni w całym szeregu zastosowań. Skład chemiczny powłoki Magnelis® został tak zoptymalizowany, aby uzyskać najlepsze właściwości antykorozyjne.

Próba w komorze solnej wykazała, że w środowiskach silnie zasadowych (pH 10-13), materiał Magnelis® wykazuje większą odporność antykorozyjną niż inne powłoki metaliczne. Dzięki precyzyjnie dobranemu składowi chemicznemu jakość ochrony barierowej przeciwko korozji w środowisku zawierającym amoniak uległa znacznej poprawie.

Samoregeneracja na krawędziach cięcia to unikalna właściwość powłoki Magnelis®, która oprócz standardowej ochrony katodowej porównywalnej z właściwościami powłoki cynkowej chroni odsłonięte krawędzie cięcia przed rozwojem korozji. Dzieje się tak dzięki cienkiemu filmowi cynkowemu zawierającemu magnez. Charakterystyka filmu ochronnego zależy od środowiska i właściwości wynikających z zawartości aluminium i magnezu.

źródło i zdjęcia: RRS

Firma powiązana:

RRS Sp. z o.o. S.K.A.

Telefon 58 349 74 91
www.raiko.com
info@raiko.com

RRS Sp. z o.o. S.K.A.