Aktualności

Dbaj o środowisko razem z URSA

03.12.2015

Izolacja termiczna ma ogromny potencjał w walce ze zmianami klimatycznymi, uzależnieniem energetycznym oraz we wspieraniu konkurencji rynkowej.

W ostatnich dekadach zanotowano gwałtowny wzrost efektu cieplarnianego, zjawiska powodującego wzrost temperatury na powierzchni ziemi, w porównaniu z poziomem sprzed rewolucji przemysłowej. Znamy już niektóre skutki tego zjawiska (topniejące lody na biegunach, wzrost liczby powodzi, spadek zróżnicowania biologicznego, blaknięcie koralowców itd.), natomiast pozostałe skutki są dotychczas niesprawdzone.

Zostało dowiedzione, że ta zmiana warunków klimatycznych jest wynikiem działalności ludzkiej, w szczególności spalania paliw kopalnych oraz rozległej deforestacji. Mimo to, przewiduje się, że globalny popyt na energię wzrośnie o połowę w następnym ćwierćwieczu, w głównej mierze w oparciu o powodujące zanieczyszczenia, nieodnawialne źródła.

Obecnie największa część energii wykorzystywana jest wewnątrz budynków (40%), następnie w transporcie (32%) oraz przemyśle (28%). Ponadto, budynki oferują największe możliwości w zakresie redukcji zużywanej energii, ponieważ samo ogrzewanie i ochładzanie budynków stanowi 64% zużycia energii. Około połowę tej energii używanej do zapewnienia dogodnej temperatury wewnątrz budynków można zaoszczędzić bez uszczerbku dla jakości życia.

Zgodnie z zasadą Trias Energetica, podejście do kwestii oszczędnego wykorzystania energii w budynkach wymaga podjęcia trzech kolejnych kroków: po pierwsze, należy maksymalnie zredukować zapotrzebowanie na energię eliminując jej marnotrawienie i wprowadzając środki energooszczędne; pod drugie, należy promować źródła energii odnawialnej; i wreszcie, wytwarzanie i wykorzystanie energii pochodzącej z paliw kopalnych powinno być jak najefektywniejsze.

Zastosowanie zasady Trias Energetica w dziedzinie budownictwa oznacza, że dobre ocieplenie jest warunkiem koniecznym powstania ekologicznych budynków. Spośród wszystkich dostępnych możliwości, izolacja termiczna jest najtańszym sposobem poprawy efektywności energetycznej budynków, oferując najniższy koszt oszczędności energii oraz najkrótszy okres amortyzacji. Ilość energii zachowanej dzięki zastosowaniu izolacji termicznej znacznie przewyższa ilość energii koniecznej to jej wytworzenia, transportu i montażu.

źródło i zdjęcia: Ursa

Firma powiązana:

URSA

Telefon 32 268 01 29
www.ursa.pl
ursa.polska@ursa.com

URSA