Aktualności

Styroton P - pokrycie oferowane przez firmę Styro

02.12.2015

Masa polimerowo-cementowa, jednoskładnikowa, do nanoszenia na styropian metodą mechaniczną na powlekarkach lub pędzlem bez potrzeby wtapiania siatki, ani wcześniejszego gruntowania styropianu zaprawami klejowymi.

Styroton P posiada wysoki współczynnik twardości. Po powleczeniu listew i gzymsów lub innych elementów można je malować dowolnymi farbami wodorozcieńczalnymi, jak również rozpuszczalnikowymi farbami w sprayu, jednakże po uprzednim zagruntowaniu odpowiednią dla rodzaju farby emulsją gruntującą.

Kolor: kremowobiały.
Wydajność: 8-10m2 zakładając grubość powłoki 1,5mm

Można go barwić pigmentami.Styroton P posiada wysoki współczynnik twardości

Właściwości:

Odporny na działanie wody, trwale elastyczny, odporny na spękanie, zmywalny, trudnopalny, odporny na: deszcz, zmiany temp., mróz, promieniowanie UV, po wyschnięciu bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia.

Opakowanie:

worek 25kg, do rozrabiania wodą.
cena 114zł netto / 1 worek

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 oC ÷ +30 oC) do 12 miesięcy.
Chronić przed mrozem.
Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

źródło i zdjęcia: STYRO

Styroton P - pokrycie oferowane przez firmę Styro
Zobacz produkty: