Aktualności

Systemy MAPEI w obiektach inżynierii komunikacyjnej

12.11.2015

W obiektach inżynierii komunikacyjnej najczęściej stosowanym materiałem budowlanym jest beton. Właściwie zaprojektowany, wykonany, wbudowany i pielęgnowany stanowi wyjątkowo trwały materiał budowlany. Można stwierdzić, że taki beton jest sam dla siebie najlepszą ochroną i gwarantuje trwałość konstrukcji w standardowych warunkach eksploatacji i ekspozycji środowiska.

Wobec obiektu w stanie użytkowania znajdują zastosowanie trzy główne kierunki działań:

 • właściwe zaprojektowanie i wykonanie zapewniające odpowiednią trwałość budowli

nowo wznoszonej,

 • ochrona przed korozją i zabiegi konserwacyjne podczas użytkowanianaprawa i ochrona po remoncie obiektów, które uległy uszkodzeniu w czasie użytkowania.

Metody naprawy betonu

Zgodnie z normą PN-EN 1504-9 wyróżniamy następujące zasady i metody napraw betonu:

 • ochrona przed wnikaniem – ograniczenie lub uniemożliwienie wnikania szkodliwych substancji (wody, innych cieczy, pary, gazów, czynników chemicznych i biologicznych). Do dyspozycji mamy kilka metod – impregnacja, powłoki ochronne, lokalne scalanie rys, wypełnienie rys, przekształcanie rys w złącza, zewnętrzne osłony, wykładziny,Mata Mape Wrap C UNI-AX
 • ograniczanie zawilgocenia – utrzymanie zawilgocenia betonu na dopuszczalnym poziomie, dzięki zastosowaniu hydrofobizacji, powłok ochronnych, osłon i okładzin bądź przez ochronę elektrochemiczną,
 • odbudowanie elementu – przywrócenie elementowi betonowemu założonego kształtu i funkcji; częściowa wymiana betonu; efekt ten można uzyskać przez ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nałożenie warstwy betonu, natryskiwanie betonu lub zaprawy naprawczej lub przez wymianę elementu,
 • wzmacnianie konstrukcji – przywrócenie lub zwiększenie nośności elementu konstrukcji; do wzmocnienia konstrukcji można wykorzystać kilka metod: uzupełnienie lub wymianę prętów zbrojeniowych ewentualnie zewnętrzne zbrojenie, zabetonowanie prętów w uprzednio przygotowanych otworach w betonie, doklejenie płyt, nadkład zaprawy lub betonu, iniekcja rys, pustek i przerw, wypełnienie rys, pustek, przerw, sprężenie,
 • odporność fizyczna – zwiększenie odporności na oddziaływania mechaniczne lub inne fizyczne, stosując powłoki, wykładziny ochronne oraz impregnację,
 • odporność chemiczna – zwiększenie odporności powierzchni betonu na destrukcję czynnikami chemicznymi, stosując powłoki, wykładziny ochronne bądź impregnację.

Szczegółowe kategorie wyrobów i systemów naprawczych podaje norma EN 1504-1:

 • do ochrony powierzchniowej – poprawiające trwałość konstrukcji,
 • do napraw niekonstrukcyjnych – przywracające geometrię powierzchni lub estetyczny wygląd konstrukcji,
 • zapewniające przyczepność – w celu uzyskania trwałej przyczepności między betonem a stosowanym materiałem,
 • do iniekcji – przywracające po wprowadzeniu do konstrukcji jej integralność i/lub trwałość,
 • do kotwienia – zapewniające odpowiednią współpracę zakotwionego zbrojenia z betonem,
 • do ochrony zbrojenia i/lub innych elementów stalowych – stosowane do zabezpieczania zbrojenia, poprawiające trwałość naprawy.

Systemy naprawcze oferowane przez MAPEI

Z pośród szerokiej oferty systemów naprawczych MAPEI należy wyróżnić uniwersalną zaprawę naprawczą typu PCC – MAPEGROUT Tissotropico . Dodatkowo zawiera ona włókna syntetyczne i mikrokrzemionkę. Zaprawa występuje również w wersji rozlewnej pod nazwą MAPEGROUT Colabile. Kolejna zaprawa naprawcza z dodatkiem włókien syntetycznych to MAPEGROUT 430 o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 MPa.Zaprawa naprawcza Mapegrout Tissotropico

Wykazuje ona właściwości tiksotropowe, dzięki czemu może być nakładana zarówno metodą ręczną, jak i mechaniczną – natrysk metodą mokrą.

W celu wykonywania wzmocnień konstrukcyjnych można użyć mieszanki do nanoszenia mechanicznego metodą mokrą MAPEGROUT FMR z dodatkiem specjalnych giętkich włókien stalowych FIBRE FF. Do wyrównywania i wygładzania naprawianych powierzchni betonowych proponowane są szpachlówki MONOFINISH lub dwukomponentowa MAPEFINISH.
W systemach naprawczych MAPEI nie ma potrzeby stosowania mineralnej warstwy mostkującej. Skład i właściwości zapraw są tak dobrane, również pod kątem odpowiedniego polimeru, że nie jest wymagane stosowanie dodatkowego materiału w postaci warstwy mostkującej – eliminuje się w ten sposób dodatkową operację technologiczną, ułatwiając wykonawcy pracę. Równocześnie bardzo dobra przyczepność zapraw sprawia, że naprawa jest skuteczna i trwała. W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z intensywnymi obciążeniami dynamicznymi zaleca się użycie preparatu MAPEGROUT PRIMER D.

Dla zapewnienia szczególnej przyczepności nowej warstwy do starego podłoża MAPEI może zaoferować dwukomponentowy preparat na bazie żywicy epoksydowej EPORIP, znajdujący zastosowanie również jako materiał do wypełniania i sklejania rys w betonie.

Z grupy materiałów do wykonywania prac iniekcyjnych scalających proponowane są żywice epoksydowe EPOJET (o lepkości 380 mPas) oraz EPOJET LV (o lepkości 140 mPas). Natomiast do uszczelniania rys i likwidacji wycieków wody przez rysy w betonie przeznaczone są żywice poliuretanowe – jednokomponentowa RESFOAM 1KM czy RESFOAM 1KM Flex oraz dwukomponentowa FOAMJET 260 LV. Do ochrony zbrojenia przed korozją w ofercie MAPEI jest preparat jednokomponentowy MAPEFER 1K.

źródło i zdjęcia: Mapei

Firma powiązana:

Mapei Polska Sp. z o.o.

Telefon 32 775 44 50
www.mapei.com/PL-PL/
info@mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.