Aktualności

Zalety rur KISAN

10.11.2015

Rury wielowarstwowe systemu Kisan mają budowę pięciowarstwową. Bazą do produkcji rur jest taśma aluminiowa zwinięta wzdłużnie w rurę i zgrzana na szwie zakładkowym ultradźwiękami w sposób ciągły. W zautomatyzowanym procesie produkcji rura z aluminium powlekana jest z obu stron kolejno warstwami kleju i polietylenu. Wszystkie warstwy łączone są ze sobą w trakcie jednego etapu produkcji, co gwarantuje trwałość i wytrzymałość rury na okres ponad 50 lat użytkowania instalacji.

W systemie Kisan wewnętrzna warstwa rury wykona jest z polietylenu sieciowanego metodą silanową PE-Xb lub polietylenu o podwyższonej odporności temperaturowej PE-RT.

Polietylen PE-Xb charakteryzuje się najwyższą odpornością na warunki eksploatacji w wysokich temperaturach, wśród stosowanych na rynku instalacyjnym tworzyw sztucznych. Dzięki wytworzeniu wiązań poprzecznych pomiędzy łańcuchami polietylenu podczas procesu sieciowania, PE-Xb nie mięknie wraz ze wzrostem temperatury co powoduje stabilność jego własności wytrzymałościowych. Rury z polietylenu PE-Xb szczególnie polecane są do budowy instalacji grzejnikowych.

Natomiast polietylen PE-RT, który z uwagi na strukturę opartą na długich łańcuchach poprzecznych (octencomonomery), charakteryzuje się podwyższoną odpornością na wysokie temperatury. PE-RT znajduje zastosowanie do budowy instalacji niskotemperaturowych: ogrzewań płaszczyznowych i niskoparametrowych ogrzewań grzejnikowych.

Zalety rur KISAN:

  • Odporność na korozję i zarastanie kamieniem,
  • Okres eksploatacji instalacji ponad 50 lat w przeciętnych warunkach użytkowania,
  • Odporność na przenikanie gazów (antydyfuzyjność 100%) - ogranicza to korozję metalowych elementów w instalacji,
  • Mały współczynnik rozszerzalności liniowej (5-7 razy mniejszy od jednorodnych rur PB, PP, PE-X, PE-RT), co za tym idzie mniejsze trudności z kompensacją wydłużeń termicznych,
  • Odporność na uderzenia hydrauliczne,
  • Brak pamięci kształtu. Rury można wyginać w sposób trwały,
  • Łatwość profilowania pozwalająca omijać elementy konstrukcyjne budynku,
  • Szybki montaż dzięki prostym i pewnym połączeniom zaciskowym i zaprasowywanym,
  • Mała chropowatość bezwzględna, a co za tym idzie - niskie opory przepływu,
  • Możliwość przesyłania niektórych agresywnych substancji chemicznych.

źródło i zdjęcia: Kisan

Firma powiązana:

Kisan

Telefon 16 649 20 61
www.kisan.pl
kisan@kisan.pl, marketing@kisan.pl

Kisan