Aktualności

Lilleheden wymienia zalety drewna klejonego

09.11.2015

Drewno klejone warstwowo posiada wiele cech, które czynią je idealnym materiałem do budowy najróżniejszych typów konstrukcji. Większość sprzedawanej klejonki jest wykorzystywana w nowych obiektach, zwłaszcza w budynkach rekreacyjnych, szkołach, magazynach, halach produkcyjnych itp.

Ostatnio drewno klejone stało się bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym przy budowie kościołów, terenów rekreacyjnych, mostów, wielokondygnacyjnych parkingów samochodowych, masztów elektrycznych i wielu innych obiektów.

Łatwo daje się kształtować

Elementy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo mogą być kształtowane dokładnie w takich wymiarach, jakich wymaga dana konstrukcja. Przekrój poprzeczny może być łatwo zmieniany wzdłuż elementu - i zwiększony tam, gdzie występują większe wytężenia (np. duży moment w środku długości belki).Elementy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo mogą być kształtowane dokładnie w takich wymiarach, jakich wymaga dana konstrukcja

Dzięki różnicowaniu wysokości dźwigarów, kształt dolnej części konstrukcji może być niezależny od spadków poszycia dachu, zachowując przy tym poziomy sufit.

Jest plastyczne

Drewno klejone powstaje z łączenia cienkich, giętkich desek, czyli lameli. Dzięki temu w procesie produkcji może być łatwo ukształtowane w łuki. Można zatem z drewna uformować konstrukcje nośne w taki sposób, by obciążenia były przenoszone do fundamentów głównie poprzez siły ściskające. Dzięki temu możliwe jest nadanie konstrukcji kształtu optymalnego pod względem kosztów, osiągając przy tym prostotę konstrukcji i niewielkie zużycie materiału.Drewno klejone powstaje z łączenia cienkich, giętkich desek, czyli lameli

Nawet w przypadku pozornie prostoliniowych elementów o stałym przekroju, często nadaje się im wstępną strzałkę ugięcia (niewielkie wygięcie elementu w łuk skierowany do góry). Wygięcie to odpowiada ugięciu się dźwigara pod wpływem działających na niego obciążeń - tak, by w czasie pracy zachował on płaski spód. Taki sposób wykonania dźwigara w żaden sposób nie podnosi jego kosztów, a poprawia estetykę i podnosi bezpieczeństwo konstrukcji.

Jest wytrzymałe

Deski używane do klejenia drewna – lamele są sortowane, badane wytrzymałościowo i wilgotnościowo w maszynie Dynagrade, a ich wadliwe części odcinane. Ograniczone jest też pojawianie się na konstrukcji naturalnych spękań, ze względu na zachowanie jednolitej wilgotności drewna, a co za tym idzie likwidacji naprężeń.Deski używane do klejenia drewna – lamele są sortowane, badane wytrzymałościowo i wilgotnościowo w maszynie Dynagrade, a ich wadliwe części odcinane

Z normowych specyfikacji właściwości drewna wynika, że drewno klejone ma własności wytrzymałościowe na poziomie około 2-krotnie wyższym od standardów właściwych dla surowego, typowego drewna budowlanego.

Jest lekkie

Drewno klejone połączone z innymi drewnopochodnymi materiałami jest znakomitym tworzywem do budowy rozległych, jednoprzestrzennych obiektów. Możliwe do osiągnięcia duże rozpiętości i brak podpór pośrednich umożliwiają dowolne zaplanowanie wnętrza, zyskując wysoką wartość użytkową obiektu. Duże, ale lekkie elementy mogą być montowane przy użyciu zwykłego dźwigu samochodowego umożliwiając oszczędności na wynajmie ciężkich maszyn. Nawet w przypadku dużych konstrukcji do montażu potrzebne są jedynie dźwigi samojezdne.

Niewielka waga elementów umożliwia znaczny załadunek do celów transportowych, a więc niższe koszty transportu. Z tego względu prefabrykowane wielkowymiarowe konstrukcje drewniane mogą mieć gabaryty większe niż podobne elementy wykonane z cięższych materiałów budowlanych.

Jest trwałe

Sama natura sprawiła, że drewno (w tym drewno klejone) jest odporne na wiele agresywnych substancji, w tym gazów i soli. Jest to istotny powód, dla którego drewno jest najczęściej stosowanym materiałem na pokrycia basenów, magazynów soli i nawozów sztucznych. W takich konstrukcjach łączniki wykonuje się ze stali malowanej, a czasem ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Drewno klejone może być dodatkowo powierzchniowo zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej.

Jest ognioodporne

Drewno klejone o pełnym, przekroju wbrew pozorom nie pali się dobrze. Płomień na belkach z klejonki gaśnie samoczynnie, o ile elementy te nie są wystawione na bezpośrednie działanie płomieni.Niewielka waga elementów umożliwia znaczny załadunek do celów transportowych, a więc niższe koszty transportu

Zwęglona zewnętrzna powłoka chroni przed zniszczeniem wewnętrzne warstwy elementu konstrukcyjnego, a tym samym zapewnia długotrwałą odporność na działanie ognia. Obroną przed rozprzestrzenianiem się ognia stanowią fazowane narożniki belek. Konstrukcje z drewna klejonego można zaprojektować maksymalnie do odporności ogniowej R 90 minut.

Izoluje

Drewno ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła który w poprzek włókien wynosi λ =0,16 W/(m*K). Może być wbudowane w konstrukcję nie powodując powstawania mostka termicznego, a wręcz czasami jest stosowane jako izolator. Dzięki temu dobrze się sprawdza zarówno przy wysokich jak i przy niskich temperaturach. Ułatwia proste wykonawstwo konstrukcji, ponieważ belka z drewna klejonego może być wbudowana w mur lub dach nie powodując nadmiernej ucieczki ciepła lub problemów z kondensacją pary wodnej czy przebarwieniami.

Łatwo poddaje się obróbce i montażowi

Często bardziej opłacalne jest obrobienie i przygotowanie konstrukcji do montażu w trakcie produkcji, tak by na budowę mogły przyjechać jako elementy prefabrykowane, gotowe do wbudowania. Prefabrykacja może obejmować takie operacje jak: wiercenie otworów na śruby i sworznie, wcięć, wklejanie łączników i wkładek stalowych, czy warstw obcego materiału. W razie potrzeby drewno może być również obrabiane na miejscu budowy przy użyciu zwykłych ręcznych narzędzi, którymi można robić wszelkie konieczne poprawki.

źródło i zdjęcia: Lilleheden