Aktualności

Abecadło okienne Rehau

05.11.2015

Abecadło - czyli co trzeba wiedzieć o oknach?

 

Profil okienny

Częścią składową okien są profile okienne. Najczęściej w oknach mamy do czynienia z profilem skrzydła (część otwierana okna) i profilem ościeżnicy (część przymocowana na stałe do muru). Jest wiele różnych odmian profili okiennych, różniących się kształtem, ilością komór, głębokością i szerokością.Im lepsze profile zostały zastosowane do produkcji okna, tym lepsze parametry odnośnie ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwwłamaniowej charakteryzują wyrób końcowy – oknoKonstrukcja oraz jakość wykonania profili mają, obok zastosowanego oszklenia, decydujący wpływ na parametry okna i jakość całego wyrobu. Im lepsze profile zostały zastosowane do produkcji okna, tym lepsze parametry odnośnie ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwwłamaniowej charakteryzują wyrób końcowy – okno.

Efektywność energetyczna, ochrona cieplna i oszczędność energii

Efektywne wykorzystanie energii i redukcja strat energii dzięki skutecznej izolacji cieplnej, oznaczają docelowo zmniejszenie wydatkowanej energii. Tym samym chroni się środowisko, redukuje emisję szkodliwych gazów cieplarnianych i uzyskuje wymierne oszczędności finansowe. Im bardziej efektywne energetycznie jest okno, tym mniej zużywa się energii i więcej pieniędzy „zostaje” w kieszeni użytkownika.Im bardziej efektywne energetycznie jest okno, tym mniej zużywa się energii i więcej pieniędzy „zostaje” w kieszeni użytkownika

Izolacyjność akustyczna

Nadmierny hałas wpływa nie tylko na komfort mieszkania, ale może również zagrażać zdrowiu. Dlatego okna, jako przegrody budowlane powinny skutecznie chronić przed hałasem z zewnątrz.Nadmierny hałas wpływa nie tylko na komfort mieszkania, ale może również zagrażać zdrowiuZdolność tłumienia hałasu przez okno jest zależna nie tylko od zastosowanych do jego budowy profili, ale przede wszystkim od izolacyjności oszklenia. 

W celu określania charakterystyki dźwiękowej danego elementu stosuje się tzw. wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej, oznaczany jako "Rw". Im wartość Rw jest większa, tym lepsze będzie tłumienie hałasu. Przykładowo w budynkach położonych przy autostradach zaleca się okna o współczynniku Rw 45-49 dB.

Mostki cieplne

Mostki cieplne (inaczej mostki termiczne) to miejsca, przez które ciepło ucieka na zewnątrz budynku.Konsekwencją istnienia mostków cieplnych mogą być znaczne straty energii i większe jej zużycieOdbywa się to przez te fragmenty budowli, które mogły zostać źle zaprojektowane, błędnie wykonane lub w których zastosowano niewłaściwe materiały. Konsekwencją istnienia mostków cieplnych mogą być znaczne straty energii i większe jej zużycie.

Ochrona przeciwwłamaniowa

Środki ochrony przeciwwłamaniowej mają na celu utrudnienie lub uniemożliwienie dostania się niepożądanych osób do wnętrza domu lub mieszkania. W technice okiennej stosowane są do tego celu przede wszystkim odpowiednio wzmocnione części okuć, klamki z kluczykiem oraz specjalne oszklenie.

Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto pytać ubezpieczycieli o dodatkowe zniżkiNorma PN-ENV 1627 wprowadza pojęcie klas odporności, które dobiera się w zależności od umiejscowienia okien (parter, piętro, balkon). Przyporządkowanie do danej klasy oparte jest o możliwy sposób przeprowadzenia włamania oraz ewentualnie zastosowane narzędzia. W budownictwie mieszkaniowym, do określenia stopnia zabezpieczenia przeciwwłamaniowego służą klasy od WK1 do WK3. Klasa WK1 stosowana jest w oknach, do których dostęp jest utrudniony, a które chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi próbami włamania przy użyciu przemocy fizycznej (kopnięcie, napieranie barkiem, podnoszenie, wyrwanie). Klasę 2 stosuje się w oknach, do których dostęp jest łatwy, a które chcemy zabezpieczyć przed przypadkowymi próbami włamania z użyciem prostych narzędzi. Natomiast klasa 3 dotyczy zabezpieczeń w oknach, do których dostęp jest łatwy i które chcemy zabezpieczyć przed próbami włamania rabunkowego z użyciem dodatkowych narzędzi. Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto pytać ubezpieczycieli o dodatkowe zniżki, związane z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony przeciwwłamaniowej.

Uszczelki (obwiedniowe)

Uszczelki należą, obok profili, oszklenia oraz okucia, do najważniejszych komponentów okna. Troszczą się o to, by ciepłe powietrze nie uciekało z pomieszczenia. Oprócz tego ich zadaniem jest ochrona przed przenikaniem wilgoci do budynku. 

W systemie GENEO rolę tę spełniają doskonale trzy uszczelki, które są umieszczone na całym obwodzie okna. Uszczelki są łączone z profilami już na etapie ich produkcji (w procesie współwytłaczania). W procesie wytwarzania okien GENEO następuje zgrzanie narożników ram ościeżnicy oraz skrzydła (wraz z umieszczonymi w nich uszczelkami) i powstaje określony kształt okna. Dzięki zgrzaniu uszczelek okno uzyskuje doskonalą wodo- i wiatroszczelność. Materiał zastosowany do produkcji uszczelek jest elastyczny, trwały i zapewnia ich długą żywotność.

Wentylacja

Nowoczesne okna są niezwykle szczelne. Dlatego też, aby zapewnić odpowiedni klimat we wnętrzu i uniknąć zagrożeń spowodowanych nadmierną wilgocią, należy regularnie wietrzyć pomieszczenia. Prawidłowa wentylacja ma za zadanie:- regulować wilgotność powietrza i temperaturę we wnętrzu,- wymieniać zużyte powietrze na świeże,- usuwać nadmiar wilgoci, zapobiegając tworzeniu się groźnych dla zdrowia zagrzybień oraz pleśni.- zapewnić zdrowy i przyjemny klimat w mieszkaniu.aby zapewnić odpowiedni klimat we wnętrzu i uniknąć zagrożeń spowodowanych nadmierną wilgocią, należy regularnie wietrzyć pomieszczeniaZimą należy wietrzyć pomieszczenia kilka razy dziennie. Najlepszy efekt uzyska się otwierając na krótki czas wszystkie okna i drzwi. 

W ciągu dwóch do czterech minut nastąpi całkowita wymiana powietrza. W ten sposób straty ciepła będą niewielkie. 

Współczynnik przenikania ciepła U

Współczynnik przenikania ciepła U umożliwia obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną (stropy, okna, drzwi), a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Określa, jaka ilość energii cieplnej przepływa w ciągu jednej sekundy przez powierzchnię 1 m2 przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 10 K. 

przypadku okien mamy do czynienia z trzema wartościami współczynnika U:

Uf = frame (ramy, czyli złożenia skrzydło-ościeżnica)

Ug = glass (oszklenia)

Uw = window (całego okna)

Im wartość współczynnika U jest mniejsza, tym straty ciepła są niższe i przegroda ma lepsze parametry izolacyjne.

źródło i zdjęcia: REHAU

Firma powiązana:

Rehau

Telefon 61 84 98 400
www.rehau.pl
poznan@rehau.com

Rehau