Aktualności

Termo Organika Sprzymierzona

05.11.2015

Termo Organika, największy producent styropianu oraz kompletnego systemu ociepleń została partnerem i darczyńcą Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, której działalność autoryzowana jest przez Jednostkę Wojskową GROM. Fundacja pomaga m.in. funkcjonariuszom i żołnierzom oraz ich najbliższym, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM od momentu utworzenia w styczniu 2010 roku, udziela wsparcia socjalnego oraz organizuje opiekę zdrowotną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą. Fundację tworzą ludzie z różnych formacji: sił specjalnych, straży granicznej, czy policji. Każda z zaangażowanych osób mocno utożsamia się ze swoją jednostką i pozostaje wierna jej wartościom. 

Fundację tworzą ludzie z różnych formacji: sił specjalnych, straży granicznej, czy policji

- "W kraju, a także podczas misji zagranicznych polscy żołnierze, Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, BOR oraz pracownicy służb medycznych i informacyjnych ryzykują zdrowiem i życiem. Zawsze o nich pamiętamy i nie zostawiamy ich samych. Dając im dowód solidarności, pamiętamy jak oni w służbie dawali dowody wierności patriotycznym zasadom i sztandarowi swojej jednostki" – mówi Grzegorz Wydrowski, Prezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.

- "Cieszymy się, że Termo Organika podziela nasze wartości i zechciała wesprzeć działalność naszej organizacji.
Pierwsza owocna współpraca Termo Organiki z wybitnymi żołnierzami sił specjalnych nastąpiła w 2014 roku podczas projektu "Polska Stratosfera", którego producent styropianu w kropki był głównym sponsorem. 3 grudnia 2014 roku załoga Polskiej Stratosfery wpisała się w historię światowej aeronautyki i pobiła łącznie trzy rekordy wysokościowe. Największy w Polsce balon na ogrzane powietrze wzniósł się na pułap około 11 000 metrów i z tej wysokości wyskoczyli skoczkowie tworząc trzyosobową formację. Udany, rekordowy skok został zadedykowany CICHOCIEMNYM, patronom Jednostki Wojskowej GROM".

- "Projekt "Polska Stratosfera" stworzył okazję, aby na żywo zobaczyć odważnych ludzi, również tych związanych z polskimi jednostkami specjalnymi w akcji" – mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki.

Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia obywateli

- "Ich upór, determinacja i niesamowita odwaga w ekstremalnych sytuacjach musi wzbudzać najwyższe uznanie. Działając przez rok we wspólnym projekcie poznaliśmy ich podejście do życia i wartości, którymi kierują się na co dzień. Kiedy zwrócili się do nas o wsparcie nie mogliśmy odmówić, jesteśmy dumni pomagając Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM".

Zakres pomocy Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM obejmuje różne dziedziny życia osobistego i zawodowego. Organizacja zapewnia swoim podopiecznym wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne, a także pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy. W przypadku osób poszkodowanych podczas służby, organizuje i koordynuje pomoc medyczną i finansową. Pomaga w uzyskaniu szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów, transporcie do szpitala, a także wspiera członków rodziny poszkodowanych. Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia obywateli.

SPRZYMIERZENI z GROM podejmują współpracę w zakresie bezpieczeństwa z organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Organizują szkolenia, warsztaty, jak również spotkania o charakterze naukowym, z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych. Działania Fundacji zostały także objęte Patronatami Honorowymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Komendantów Głównych Policji i Straży Granicznej.

źródło i zdjęcia: Termo Organika

Termo Organika Sprzymierzona

Firma powiązana:

Termo Organika

Telefon 12 427 07 40
www.termoorganika.pl
styropian@termoorganika.pl

Termo Organika
Zobacz produkty: