Aktualności

Hydro-Vacuum instaluje tłocznię ścieków typu TSA 3.15.

29.10.2015

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezina i Wilkszyn Hydro-Vacuum S.A. dostarczyła i zainstalowała m.in. tłocznię ścieków typu TSA 3.15.

Szczegółowe rozwiązanie inwestycji wiązało się ze zwiększeniem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, przed nielegalnymi zrzutami ścieków, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej na terenie gminy Miękinia. Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ponad 18 km wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków.

Zastosowanie tłoczni ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. umożliwiło osiągnięcie założonych celów projektu, a także pozwoliło na spięcie systemu kanalizacyjnego na terenie gminy w zakresie objętym projektem. Zastosowanie wysokosprawnego systemu transportu ścieków wpłynęło na zmniejszenie zużycia energii oraz zapobiegło emisji gazów niebezpiecznych takich jak siarkowodór czy metan.

źródło i zdjęcia: Hydro-Vacuum S.A.

Firma powiązana:

Hydro-Vacuum S.A.

Telefon 56 450 74 15
www.hv.pl
hv@hv.pl

Hydro-Vacuum S.A.