Aktualności

Glen Dimplex przedstawia inteligentny system sterowania Smart RTC+

28.10.2015

Większość obecnych systemów regulacji temperatury pomieszczeń działa na podstawie danych o temperaturze zmierzonej w pomieszczeniu referencyjnym. Oznacza to, że jeśli nastawiona temperatura w tym pomieszczeniu zostanie osiągnięta, to mimo zainstalowania termostatów w pozostałych pomieszczeniach – w żadnym z nich nie będzie możliwe dostarczenie większej ilości ciepła.

W inteligentnym systemie sterowania Dimplex Smart RTC+ powyższa wada została całkowicie wyeliminowana – system steruje temperaturą do 10 pomieszczeń niezależnie i osiągnięcie zadanej temperatury w którymkolwiek z pomieszczeń nie ma wpływu na temperaturę w pozostałych. Smart RTC+ działa w oparciu o regulatory RTM Econ współpracujące z automatyką WPM Econ5, WPM Econ5S, a także WPM Econ5Plus. Dodatkowo istnieje możliwość sterowania całym systemem za pomocą aplikacji Dimplex Smart Room Heating App* zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.

Jak działa system Smart RTC+?

Zasada działania systemu Smart RTC+ jest niezwykle prosta – automatyka pompy ciepła wraz z zainstalowanymi regulatorami RTM Econ A/U mierzy temperaturę w każdym pomieszczeniu i za pomocą siłowników na rozdzielaczach otwiera obwody odpowiedzialne za dystrybucję ciepła do poszczególnych pomieszczeń niezależnie od pozostałych. Priorytet mają pomieszczenia o największym odchyleniu od zadanej temperatury.

Aplikacja Dimplex Smart Room Heating App*

Aplikacja Dimplex Smart Room Heating App* zapewnia doskonałą kontrolę systemu grzewczego i chłodzącego. Zaprojektowana jest w taki sposób by odbywało się to możliwie wygodnie dla użytkownika przy jednoczesnej wydajnej i oszczędnej pracy całego systemu. Kontrola temperatury odbywa się, nie na podstawie wartości ustalonej krzywej grzewczej, a na bazie rzeczywistych nastaw i ich odchyleń od zaprogramowanych wartości.

W połączeniu z automatyką WPM Econ5, WPM Econ5S, WPM Econ5Plus i systemem RTC+ (regulatorami RTM Econ), aplikacja umożliwia sterowaniem do 10 pomieszczeń niezależnie. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta i sprowadza się do wprowadzenia podstawowych parametrów, jak np. komfortowa temperatura dla każdego pomieszczenia.

źródlo i zdjęcie: Glen Dimplex

Firma powiązana:

Glen Dimplex

Telefon 61 842 58 05
www.dimplex.pl
office@glendimplex.pl

Glen Dimplex