Aktualności

Wzrost przychodów FFiL Śnieżka SA

01.09.2011

FFiL Śnieżka SA opublikowała raport za pierwsze półrocze 2011 roku. Przychody Grupy w układzie narastającym wyniosły 276,7 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniosły one 264,7 mln zł, daje wzrost o 4,5%.

 Wzrost przychodów Śnieżki

Zysk operacyjny Grupy Śnieżka SA po sześciu miesiącach br. ukształtował się na poziomie 25,8 mln zł (w analogicznym okresie roku 2010 wyniósł 29,8mln zł), zaś marża zysku operacyjnego osiągnęła poziom 9,3 %. Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 16,5 mln zł (20,2mln zł  w I półroczu 2010 roku).

Główny wpływ na wartość zysku operacyjnego w I półroczu 2011 roku miał wzrost kosztów surowcowych o 13 mln zł w porównaniu do cen surowców w poprzednim roku.

Spółka dominująca odnotowała w pierwszym półroczu przychody na poziomie 214,3 mln zł co oznacza wzrost o 0,6% (w analogicznym okresie 2010 roku przychody Spółki wyniosły 213,0 mln zł).

Spółka FFiL Śnieżka SA kontynuuje strategię rozwoju na rynkach ukraińskim, białoruskim i rumuńskim. Systematycznie umacnia swoją pozycję w tych regionach, stopniowo zwiększając sprzedaż. Na rynku białoruskim w 2011 roku Spółka zwiększyła moce produkcyjne w zakresie produkcji szpachli.

Śnieżka planuje kontynuację polityki dywidendy, polegającej na wypłacie dywidendy w wysokości 25% - 50% osiągniętego zysku. Dywidenda z zysku za 2010 rok wyniosła 1,70 zł na akcję. Śnieżka wchodzi w skład indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.

W pierwszym półroczu 2011 roku Śnieżka konsekwentnie realizowała działania marketingowe zarówno dla swoich wiodących produktów: MAGNAT, Śnieżki Barwy Natury oraz pozostałych marek w portfolio Spółki - VIDARON,  BESTON oraz markę FOEVO TECH Profesjonalne Systemy Ociepleń Budynków. Do gamy różnorodnych produktów dołączyła marka SENSEO, skierowana do segmentu economy.

Spółka w I półroczu br. realizowała dwa projekty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: projekt malowania szpitala w ramach akcji „Dziecięcy Świat w Kolorach” oraz V już edycję programu społecznego „Kolorowe Boiska, czyli Szkolna Pierwsza Liga”, którego celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości i zarazem jak najlepszych warunków do uprawiania sportów zespołowych, a przez to, krzewienie sportowego ducha i motywowanie do wspólnego organizowania zawodów i zabaw na świeżym powietrzu. Co roku Śnieżka buduje w wybranej szkole wielofunkcyjne obiekt - boisko sportowe.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. spełniając bardzo wysokie kryteria i wymagania projektu RESPECT, znalazła się w grupie 22 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu.

Źródło: Śnieżka

Więcej