Aktualności

Boryszew zyskał 30 mln zł na innowacje

20.10.2015

Grupa Boryszew otrzyma z NCBiR prawie 30 mln zł dofinansowania dla innowacyjnego projektu poświęconego nowej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium. Eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniali m.in. innowacyjność, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia.

Projekt Boryszew S.A. NPA Skawina został oceniony bardzo wysoko i otrzymał maksymalną liczbę punktów. Kwota dofinansowania wynosi 29 823 486,24 zł przy wartości projektu równej 74 558 715,60 zł i jest drugą najwyższą na liście rekomendowanych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium do dalszych procesów przeróbki plastycznej, charakteryzującej się unikatową w stosunku do produktów konkurencji jednorodnością co do składu chemicznego i własności mechanicznych na całej długości kręgu. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2018 roku.

Rekomendacja NCBiR to dowód nie tylko na naszą sprawność w pozyskiwaniu środków ale przede wszystkim na potencjał rozwojowy i innowacyjny Grupy Kapitałowej Boryszew. Realizowane w przyszłości projekty, po ich wdrożeniu do seryjnej produkcji stanowić będą znaczącą pozycję w przychodach i zyskach grupy– mówi Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu Boryszew S.A. Co ważne nie jest to jedyny wniosek, który przygotowujemy. W listopadzie planowane jest zakończenie kolejnych dwóch konkursów, dla których opracowaliśmy już dokumentację. Stosujemy jedną podstawową zasadę – realizujemy tylko takie projekty, które mogą być realnie wdrożone w życie i zwiększyć skale produkcji – dodaje. Stawiamy na innowacyjne produkty aluminiowe, chemiczne oraz nowe projekty w sektorze motoryzacyjnym.

W ostatnich dwóch latach szeroko rozumiana Grupa Boryszew pozyskała wraz ze współpracującymi ośrodkami naukami ponad 44 mln zł dofinansowania na 6 projektów związanych w opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii. Środku unijne przyznane zostały miedzy innymi na projekty związane z segmentem motoryzacyjnym Boryszewa (Maflow) a także metali nieżelaznych (ZM Silesia, Huta Oława, NPA Skawina).

źródło i zdjęcia: Boryszew

Firma powiązana:

Boryszew Erg

Telefon 46 863 02 01
www.boryszewerg.com.pl
ergolid@boryszewerg.com.pl

Boryszew Erg