Aktualności

Zadbaj o swoje maszyny z serwisem Kärcher!

05.10.2015

Problemy z funkcjonowaniem urządzenia muszą być szybko i skutecznie rozwiązywane i nie mogą narażać klienta na wysokie koszty. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze wykluczenie możliwości wystąpienia problemów technicznych. Gwarancją tego są kompetentny serwis Kärcher oraz kontrakty Full-Service stanowiące najlepszą formę zabezpieczenia. 

Każdy pakiet serwisowy to odpowiedź na konkretne potrzeby. Począwszy od Inspekcji Kärcher - obowiązkowego testu bezpieczeństwa maszyny poprzez Konserwację Kärcher prowadzoną okresowo, aż do pakietu Kärcher Full Service zwieńczonego gwarancją funkcjonalności sprzętu.

Oferta serwisowa Kärcher to m.in. pakiety Classic, Classic Plus i Advanced. Pakiet serwisowy Classic obejmuje przeglądy maszyny, bezpłatne przeszkolenia w ramach przeglądów, raporty serwisowe i ustawowo przewidziane badania bezpieczeństwa zakończone nadaniem plakietki kontrolnej i protokołem kontrolnym, który dokumentuje stan techniczny maszyny. Pakiet Classic Plus to oferta Classic poszerzona o prewencyjną wymianę zdefiniowanych części szybko zużywających się według planu przeglądów producenta. Pakiet Advanced obejmuje oprócz pakietu Classic Plus wszystkie usługi serwisowe, które są konieczne do bezpiecznego, ekonomicznego i niezawodnego działania maszyny. Każdy z pakietów może zostać na życzenie użytkownika rozszerzony o opcję utrzymania baterii i/lub dostawę części eksploatacyjnych.

Maszyny Kärcher są sprawdzane punkt po punkcie zgodnie ze specjalną listą kontrolną. Taka metoda gwarantuje sprawdzenie stanu technicznego i sprawności funkcjonalnej każdej części. Odpowiedni zapis pokontrolny umieszczany jest w dokumentacji urządzenia i ewidencjonowany.

Technicy serwisowi Kärcher, profesjonalnie przeszkoleni, posiadają właściwe kwalifikacje do obsługi serwisowej maszyny z oferty Kärcher. Inspekcje, przeglądy i naprawy, wszystko dokonywane jest na miejscu u klienta.

  • Serwis fabryczny Kärcher jest podzielony w Polsce na trzy uzupełniające się działy:
  • Serwis Centralny zajmuje się naprawami szerokiej palety urządzeń domowych
  • Serwis Bezpośredni ma za zadanie obsługę urządzeń profesjonalnych (urządzenia z rodziny HD, HDS, T, NT, KM, BD\BR)
  • Serwis Myjni skupia się na obsłudze myjni oraz instalacji stacjonarnych

źródło i zdjęcia: Kärcher

Firma powiązana:

Kärcher Sp. z o.o.

Telefon 801 811 234, 12 63 97 105
www.karcher.pl
biuro@pl.kaercher.com

Kärcher Sp. z o.o.