Aktualności

Baltic Wood zaprasza do udziału w konkursie „PROJEKTY WNĘTRZ INSPIROWANE MODĄ”

02.10.2015

Konkurs skierowany jest do architektów i projektantów wnętrz. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie projektu aranżacji dowolnego pomieszczenia mieszkalnego (z wyjątkiem łazienki) wykorzystującego dowolną podłogę z kolekcji Premium marki Baltic Wood: Sélection du Sommelier, The Miracles Collection, Timeless Collection, No Limits Collection lub Fashion Collection.

Nagrodami w Konkursie są:

 • nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 8000 zł dla Uczestnika, którego Projekt Konkursowy został uznany przez Jury Konkursu za najlepszy (dalej jako „Zwycięzca Konkursu”);w przypadku wyłonienia Zwycięzcy Konkursu Organizator przyzna Salonowi, w którym Zwycięzca Konkursu dokonał zakupu podłogi wykorzystanej w zwycięskim Projekcie Konkursowym, kwotę w wysokości1000 zł netto za współudział w Konkursie (dalej jako „Świadczenie pieniężne”); w przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu zakupił podłogę w salonie, który nie zgłosił się do udziału w Konkursie w sposób wskazany w pkt 4.5, Świadczenie pieniężne nie zostanie przyznane,
 • dodatkową nagrodę w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2000 zł dla Zwycięzcy Konkursu, jeśli w zwycięskim Projekcie Konkursowym zastosował podłogę Desire z kolekcji The Miracles Collection, nagrodzoną Red Dot Award 2015, w przypadku gdy Zwycięzca Konkursu zastosował w swoim Projekcie Konkursowym inną podłogę niż wskazana powyżej, dodatkowa nagroda nie będzie przyznana.

TERMINY
Konkurs trwa od 15.06.2015 r. do 15.11.2015 r., przy czym:

 • etap pierwszy, trwa od 15.06.2015 r. do 15.09.2015 r. ,
 • etap drugi, trwa od 15.06.2015 r. do 15.11.2015 r.
 • obrady Jury trwają od 16.11.2015 r. do 19.11.2015 r.
 • zakończenie obrad i spisanie protokołu z wynikami Konkursu nastąpi 20.11.2015 r.

Projekt Konkursowy musi spełniać następujące wymogi:

 • powierzchnia podłogi pokrytej dowolnymi produktami z kolekcji Premium marki Baltic Wood: Sélection du Sommelier, The Miracles Collection, Timeless Collection, No Limits Collection lub Fashion Collection nie może być mniejsza niż 25 mkw,
 • projekt musi być realny i możliwy do wykonania w rzeczywistości,
 • projekt musi skupiać uwagę na podłogach i nie rozpraszać uwagi dodatkowymi obiektami, które mogą jedynie uzupełniać aranżację i tworzyć wrażenie rzeczywistego i spójnego wnętrza,
 • projekt powinien być wykonany w programie umożliwiającym spełnienie wymogów technicznych i jakościowych dla wizualizacji prezentowanych na stronie www.balticwood.pl


Uczestnik może przygotować i zgłosić kilka Projektów Konkursowych, o ile przedstawiają różne wnętrza.

PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • etap pierwszy polega na przygotowaniu Projektu Konkursowego przez Uczestnika i zgłoszeniu go do Konkursu poprzez przesłanie go w formie pliku elektronicznego na adres mailowy: marketing@balticwood.pl w dowolnym terminie do dnia 15.09.2015 r. wraz z kopią podpisanego własnoręcznie zgłoszenia.
 • etap drugi polega na przesłaniu przez Uczestnika Organizatorowi Konkursu, na adres marketing@balticwood.pl kopii dowodu sprzedaży (faktury lub paragonu) potwierdzającej dokonanie w okresie trwania Konkursu przez Uczestnika Konkursu bądź przez inwestora współpracującego z Uczestnikiem, zakupu podłogi wskazanej w Projekcie Konkursowym o powierzchni jak wskazana w Projekcie Konkursowym w salonie zgłoszonym do udziału w Konkursie.

Projekty Konkursowe oceniane będą przez Jury według następujących kryteriów:

 • pomysłowość i kreatywność,
 • elementy twórcze Projektu i innowacyjne kompozycje,
 • ogólna estetyka wnętrza,
 • sposób i jakość wykonania Projektu.

przyznając punkty od 0-10 za spełnienie każdego z w/w kryteriów, przy czym 0 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą.

Regulamin i formularz do pobrania

źródło i zdjęcia: Baltic Wood

Firma powiązana:

Baltic Wood

Telefon 13 491 65 00
www.balticwood.pl
marketing@balticwood.pl

Baltic Wood