Aktualności

Uponor w Światowym Tygodniu Budownictwa Ekologicznego Lepsze miejsce dla ludzi

21.09.2015

Kampania wspierana przez firmę Uponor nabiera rozpędu dzięki Światowemu Tygodniowi Budownictwa Ekologicznego - Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People).

Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) to globalna kampania mająca na celu stworzenie takiej rzeczywistości, w której budynki zapewniają zdrowsze i szczęśliwsze życie ich użytkownikom. Kampania zapoczątkowana w maju 2015 roku przez Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC) i wspierana przez dziewięciu sponsorów korporacyjnych, w tym firmę Uponor, nabierze rozpędu podczas Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego (21 – 27 września 2015). Powołano już komitet wykonawczy oraz grupy robocze, które rozpoczęły prace nad przypisanymi im zadaniami. W dniach 23 i 24 września zostanie przeprowadzony webinar prezentujący główne tematy, cele oraz terminy.

Kampania pod hasłem Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People, www.betterplacesforpeople.org) zwiększy świadomość wpływu mikroklimatu wewnętrznego w budynkach na zdrowie i samopoczucie ich użytkowników. Zachęci również wszystkich tych, którzy te budynki projektują, budują, posiadają, użytkują, a także nimi zarządzają lub je sprzedają, aby kształtowali je z korzyścią dla użytkowników. Biorąc jako punkt wyjścia dotychczasowe analizy Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC), które wykazują występowanie zależności pomiędzy projektem przestrzeni biurowej i samopoczuciem pracowników firm, kampania skupi się na budynkach różnego typu, w tym na obiektach handlowych, biurowych i mieszkalnych.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy swoją działalność rozpoczęły komitet wykonawczy i liczne grupy robocze, które obecnie pracują nad zdefiniowaniem metod pomiaru wpływu budynków na ich mieszkańców, pracowników czy klientów. Na kolejnym etapie grupy opracują narzędzia i zasoby umożliwiające praktyczne wdrożenie tych metod. Oprócz wsparcia sponsorskiego, firma Uponor deleguje własnych przedstawicieli, którzy pracują w grupach roboczych wraz z innymi ekspertami i specjalistami.

Uponor i kampania Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) – perfekcyjne połączenie

Misją firmy Uponor jest opracowywanie rozwiązań podnoszących standard codziennego życia - tłumaczy Ilari Aho, wiceprezes New Business Development i Corporate Social Responsibility w firmie Uponor oraz członek komitetu wykonawczego kampanii. Oferowane przez nas systemy i rozwiązania dla instalacji wody pitnej, ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz sieci zewnętrznych stanowią ważne elementy składowe zdrowych i zrównoważonych budynków. Tym samym działalność firmy Uponor doskonale wpisuje się w ideę kampanii Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People). Jesteśmy dumni, że możemy być jednym z dziewięciu głównych sponsorów i wspierać Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC) w realizacji tego przedsięwzięcia.

Zdrowie i zrównoważony rozwój są wpisane w kod DNA firmy Uponor: najnowocześniejsze systemy dystrybucji wody pitnej pozwalają na stworzenie higienicznych instalacji, które dostarczają mieszkańcom, pracownikom oraz klientom zdrową i czystą wodę. Systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego tworzą przyjazny klimat w pomieszczeniach, zużywając jednocześnie niewiele energii. Pozwala to na wykorzystanie takich odnawialnych źródeł energii jak pompy ciepła, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Podsumowując, firma Uponor dostarcza szerokiej gamy rozwiązań niezbędnych do budowania lepszych miejsc dla ludzi.

Webinar podczas Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego

W celu rozpowszechniania informacji o kampanii Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC) przeprowadzi webinar, w którym wezmą udział narodowe stowarzyszenia GBC i ich członkowie oraz inne osoby zainteresowane tematem. Wydarzenie to odbędzie się dwukrotnie w ciągu Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego (21-27 września 2015), a po jego zakończeniu webinar zostanie udostępniony na stronie internetowej kampanii.

Wydarzenie pozwoli uczestnikom na pozyskanie informacji i wymianę spostrzeżeń z grupami roboczymi. Sesja będzie poświęcona czynnikom, które wpływają na decyzje najemców na różnych rynkach, a także temu, w jaki sposób różne podmioty w ramach własnych organizacji mogą pokonywać ograniczenia i wykorzystywać pojawiające się możliwości w celu poprawienia warunków w miejscach pracy. Ponadto przedstawione zostaną wstępne wnioski grupy zajmującej się zagadnieniem obiektów handlowych, dotyczące m.in. metod pomiaru oraz czynników motywacyjnych. W celu zarejestrowania się na wydarzenie, należy wejść w dział wydarzeń na stronie internetowej kampanii.

Działania poprzez stronę internetową kampanii i media społecznościowe

Strona internetowa kampanii www.betterplacesforpeople.org to główna platforma interakcji i wymiany informacji w ramach kampanii Lepsze miejsce dla ludzi. Na specjalnym blogu Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC) będzie publikować opinie ekspertów oraz analizy specjalistów z branży zajmujących się zagadnieniem „zdrowych budynków”. Blog zostanie uruchomiony podczas Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego, na którym będzie można już znaleźć część materiałów dotyczących poszczególnych sektorów budownictwa. Na stronie będą zamieszczane również posty sponsorów korporacyjnych kampanii oraz krajowych Stowarzyszeń Budownictwa Zrównoważonego. Oprócz strony internetowej, kampania będzie także promowana w mediach społecznościowych Światowego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC), krajowych Stowarzyszeń Budownictwa Zrównoważonego oraz sponsorów korporacyjnych.

O firmie Uponor

Firma Uponor to wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań w zakresie instalacji wodociągowych i grzejnikowych oraz ogrzewania i chłodzenia budynków dla sektora budownictwa mieszkalnego i komercyjnego w całej Europie oraz Ameryce Północnej. W Europie Północnej firma Uponor jest również wiodącym dostawcą sieci zewnętrznych. Grupa Uponor zatrudnia około 3 800 osób w 30 krajach. W 2014 roku sprzedaż netto firmy Uponor przekroczyła 1 miliard euro. Korporacja Uponor jest notowana na giełdzie NASDAQ w Helsinkach w Finlandii.

Better Places for People

Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) to globalna kampania zapoczątkowana przez Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (WorldGBC), mająca na celu stworzenie takiej rzeczywistości, w której budynki zapewniają zdrowsze i szczęśliwsze życie ich użytkownikom.

Kampanię Lepsze miejsce dla ludzi (Better Places for People) wspiera dziewięciu głównych sponsorów. Przedstawiciele firmy Uponor nie tylko występują w roli sponsora, ale również angażują się w pracę grup roboczych i komitetu wykonawczego.

źródło i zdjęcia: Uponor

Firma powiązana:

Uponor

Telefon 22 266 82 00, 801 000 425
www.uponor.pl/instalacje
recepcja@uponor.com

Uponor