Aktualności

Płytki z kolekcji Old Castle firmy Klinkier Przysucha

08.09.2015

Płytki pochodzące z kolekcji Old Castle posiadają naturalne i stylizowane na stare cegły krzywizny, które w połączeniu z nieregularną strukturą lica podkreślają ich wyjątkowy i rustykalny charakter. Z uwagi na potrzebę przesypywania płytek piaskiem, występuje on na powierzchni płytek. Piasek ten należy usunąć przed montażem w celu zidentyfikowania właściwego koloru płytki.

Do podstawowych parametrów decydujących o właściwościach użytkowych i estetycznych wyrobów klinkierowych należy zaliczyć: mrozoodporność, nasiąkliwość wodną, wytrzymałość na zginanie, odporność na plamienie, odporność chemiczną oraz odporność na środki chemii gospodarczej. Dodatkowo kształtki podłogowe i schodowe powinny być antypoślizgowe.

Obowiązujące przepisy i normy ustalają minimalne parametry, którymi muszą cechować się wszystkie wyroby klinkierowe. Produkty KLINKIER PRZYSUCHA znacznie przewyższają określone wymagania. I tak wytrzymałość na zginanie jest dwukrotnie wyższa od koniecznej, nasiąkliwość wodna utrzymywana jest na poziomie 3%, a odporność chemiczna jest o klasę wyższa od wymaganej. Dynamiczny współczynnik poślizgu jest taki sam dla powierzchni suchych, jak i zwilżonych.

Dodatkowo wyroby KLINKIER PRZYSUCHA są przyjazne dla środowiska. W czasie użytkowania nie uwalniają kadmu i ołowiu, zatem mogą być stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach branży spożywczej czy przemysłowej.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Klinkier Przysucha

 

Płytki z kolekcji Old Castle firmy Klinkier Przysucha
Zobacz produkty: