Aktualności

ASTAT zaprasza na Konferencję Jakości Energii Elektrycznej 08-09.10.2015

13.08.2015

Konferencja Jakości Energii Elektrycznej odbędzie się w Hotelu w Zamku na Skale w Lądku Zdroju w dniach 08-09.10.2015 r. Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka; dr inż. Zbigniew Skibko; dr inż. Olgierd Małyszko; dr Christian Rüster; dr hab. inż. Tomasz Sikorski; dr inż. Andrzej Firlit; dr inż. Bogusław Świątek; dr inż. Marek Rogóż; mgr Radosław Wiśniewski; dipl. ing Michael Haupt.

Tematy Konferencji:

 • Aktualny stan prawny dla zagadnień związanych z JEE - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, PN- EN 50160, IRiESD.
 • Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej.
 • Zastosowanie wykładników Lapunowa oraz analizy przebiegów niskoczęstotliwościowych do badania stabilności sieci elektroenergetycznej.
 • Pierwsza w Polsce analiza stanów dynamicznych sieci SN i WN na podstawie długookresowych badań tłumienności SEE z wykorzystaniem analizatorów DA BOX 2000.
 • Wpływ mikroinstalacji na parametry jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia.
 • Możliwości prognozowania wytwarzania energii z OZE przy wykorzystaniem systemu sieci neuronowej.
 • Budowa nadrzędnego systemu akwizycji danych z analizatorów JEE na przykładzie aplikacji obszarowych.
 • Stacjonarny system monitoringu JEE WinPQ w Tauron Dystrybucja. Możliwości systemu w zakresie implementacji danych z analizatorów stacjonarnych i korelacji z istniejącą bazą danych.
 • System do regulacji napięć LVR Sys po stronie nn jako odpowiedź na wzrosty i spadki napięcia w liniach zasilających.
 • Parametryzacja analizatorów JEE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, PN - EN 50160, IRiESD.

Firma ASTA zapewnia:

 • Uczestnictwo w dwudniowej Konferencji
 • Możliwość uzyskania uprawnień SEP do wykonywania parametryzacji analizatorów w zakresie obowiązujących norm i przepisów
 • Zakwaterowanie

Koszt uczestnictwa z zakwaterowaniem:

 • w pokoju jednoosobowym: 1680 zł netto
 • w pokoju dwuosobowym: 1580 zł netto

Forma płatności:

Przelew na konto bankowe firmy Astat Sp. z o.o.

Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji nastąpi po przelaniu na konto bankowe firmy Astat Sp. z o.o. stosownej kwoty.

Termin i miejsce:

08-09.10.2015 r., Hotel Zamek na Skale, Trzebieszowice 151, 57-540 Lądek Zdrój

Firma ASTAT jest jedynym w Polsce autoryzowanym przedstawicielem niemieckiej firmy MBS. Przekładniki prądowe firmy MBS wyróżniają się wśród innych producentów innowacyjnością i wysoką jakością potwierdzoną licznymi certyfikatami. Przekładniki prądowe oferowane przez ASTAT spełniają wymagania norm prądowych: PN-EN 60044-1 i EN 60044-1 posiadają Certyfikat CE. Oprócz szerokiego asortymentu standardowych przekładników prądowych dla zakresów prądów od 25 A do 7500 A o klasie dokładności 0,5 i 1, produkuje również bogatą paletę przekładników rozliczeniowych dla energetyki o zakresach prądowych od 25 A do 3200A i klasach dokładności 0,2 0,5, 0,2s, 0,5s.

Wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom i w celu zapewnienia kompleksowej obsługi firma Astat utworzyła własne laboratorium pomiarowe, które oferuje usługi wzorcowania i sprawdzania przekładników.

W Polsce, od stycznia 2008 roku przekładniki prądowe nie podlegają prawnej ochronie metrologicznej i w związku z tym nie jest możliwe przeprowadzenie ich legalizacji. Cała odpowiedzialność za zapewnienie jakości spoczywa obecnie na producencie. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw naszym odbiorcom i w celu zapewnienia kompleksowej obsługi firma Astat utworzyła własne laboratorium pomiarowe, które oferuje usługi wzorcowania i sprawdzania przekładników.

źródło i zdjęcia: ASTAT

Firma powiązana:

Astat

Telefon 061 848 88 71
www.astat-ab.com.pl
info@astat.com.pl

Astat