Aktualności

Coroczny Raport na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Paroc

10.07.2015

Raport jest zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) [Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej] oraz opisuje nasze podejście do zrównoważonego rozwoju oraz ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wpływ na naszych partnerów, wspólnotę i na cały świat.

Nasz pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju został opublikowany w 2012 roku i obejmował lata 2009-2011; drugi raport dotyczył 2012 roku i został opublikowany w kwietniu 2013 roku; trzeci za 2013 rok został opublikowany w kwietniu 2014 roku. Nasz czwarty Raport o zrównoważonym rozwoju przedstawia 2014 rok i był opublikowany w kwietniu 2015 roku. Podobnie jak poprzednie raporty, jest on zgodny z wytycznymi poziomu C stosowanymi przez GRI G3.1.

Rok bezpieczeństwa ogniowego oraz zwiększonej wydajności energetycznej opisany w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Paroc za 2014 rok

Paroc przedstawił raport na temat zrównoważonego rozwoju za 2014 rok, w którym szczegółowo opisano program firmy, mający na celu wniesienie długotrwałych wartości ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.

Paroc sustainability report 2014

Raport przedstawia wyniki Paroc za 2014 rok w pięciu obszarach skupienia – klient, wzrost, innowacje, wydajność i zrównoważony rozwój, ludzie i obejmuje:

  • Wprowadzanie dalszych środków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które przyczyniły się do niższego wskaźnika wypadkowości i mniejszej liczby zwolnień chorobowych. Trwają prace, by zdobyć jak najlepsze wyniki w tym obszarze i docelowo osiągnąć strategiczny cel zera wypadków.
  • Poprawa wewnętrznej wydajności energetycznej przedsiębiorstwa: tylko w 2014 roku ilość energii zużywanej na własne potrzeby spadła o taką emisję CO2, jak ta wytarzana przez 2 miliony samochodów osobowych.
  • Zakończone sukcesem wysiłki mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa pożarowego w europejskim budownictwie mieszkalnym i innych budynkach, oraz wysiłki mające na celu promowanie rozwoju ujednoliconych i zaktualizowanych przepisów przeciwpożarowych.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: PAROC

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc