Aktualności

Vetrex walczy z hałasem

02.07.2015

Walczymy z hałasem – jak bardzo dźwiękoszczelnej stolarki potrzebujesz, aby zapewnić ciszę w swoim domu?

We współczesnym świecie hałas towarzyszy nam wszędzie - w pracy, na ulicy, w sklepach, urzędach. Liczne badania potwierdzają że działa on niekorzystnie na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Powoduje zmęczenie, irytację, problemy z koncentracją i jest źródłem stresu, dlatego szczególnie ważne jest, aby zapewnić sobie komfort akustyczny podczas odpoczynku w domu. We współczesnym, nastawionym na energooszczędność budownictwie, w którym ściany i dachy obiektów zabezpieczone są solidną warstwą ocieplenia, przy okazji efektywnie tłumiącego hałasy, to właśnie okna są elementem mającym decydujący wpływ na izolację akustyczną domu.

Jak sprawdzić, czy spełnią nasze oczekiwania?

Wybierając okna, które skutecznie ochronią przed hałasem należy wziąć pod uwagę poziom hałasu panującego w danej lokalizacji. Niestety, aktualne mapy akustyczne dostępne są tylko dla wybranych miejscowości, głównie dużych miast, dlatego większość inwestorów musi samodzielnie ocenić natężenie hałasu na podstawie obserwacji. Na powyższej grafice przedstawione zostały przybliżone wartości poziomu głośności często spotykanych hałasów. Posługując się tymi danymi można oszacować z jakim natężeniem dźwięku będziemy mieli do czynienia, decydując się na budowę domu w danej okolicy.


Dopuszczalny poziom dźwięku w domach oraz innego rodzaju budynkach określają normy. Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące izolacyjności akustycznej ścian. Parametry te informują o maksymalnym dopuszczalnym poziomie hałasu w domu przy danym natężeniu dźwięków napływających z zewnątrz, a spełniająca normy przegroda ma zapewnić, że nie zostanie on przekroczony. Załóżmy, że dom znajdować się ma w pobliżu dość ruchliwej drogi, gdzie poziom hałasu zewnętrznego w dzień wynosi 68 dB, a nocy 58 dB, natomiast powierzchnia okien zajmuje poniżej 50% powierzchni ścian zewnętrznych. W takim przypadku minimalna wypadkowa izolacyjność akustyczna ściany (tłumienie akustyczne przegrody) wynosi 33 dB.

Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian dla budynków mieszkalnych.


Aby określić poziom tłumienia hałasu dla okna, dane dotyczące przegród należy odnieść do wytycznych dla stolarki. Jeśli ściana ma zapewnić tłumienie na poziomie 33 dB – okno powinno chronić przed hałasem na poziomie 30 dB.

Tabela 3. Wymagania dotyczące izolacyjności okien stanowiących nie więcej niż 50% wielkości przegrody (ściany).


Właściwości okien dotyczące izolacyjności akustycznej podawane w ofertach i w znakowaniu CE oznaczane są w następującej formie: Rw (C; Ctr), gdzie:

Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej.

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów generowanych przez szybko poruszające się samochody (z prędkością powyżej 80 km/h), dźwięków związanych z ruchem lotniczym, szybkim ruchem kolejowym, odgłosami życia codziennego, ludzką mową, bawiącymi się dziećmi

Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów wywoływanych przez wolno poruszające się samochody (z prędkością poniżej 80 km/h). Skrót „tr” powstał od angielskiego słowa „traffic” oznaczającego ruch uliczny.

Parametry C i Ctr, oznaczają wartości, o które należy skorygować parametr Rw, aby uzyskać faktyczne tłumienie dla określonych dźwięków, dlatego zawsze mają wartości ujemne. Wartość parametru Rw skorygowanego o wartości C lub Ctr oznacza się odpowiednio RA2 lub RA1:

RA2 = Rw + Ctr - Wskaźnik  izolacyjności akustycznej właściwej okna

RA1 = Rw + C – Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna

W tabeli, w której określone są wymagane wartości akustyczne dla stolarki, dane dotyczą okien wbudowanych, dlatego pojawia się przy nich „prim” - R’A2 (R’A1). Wbudowane przeszklenia, w stosunku do okien przebadanych laboratoryjnie tracą 2dB szczelności akustycznej. Przy ustalaniu wartości parametrów tłumienia hałasu dla okna, które nie jest jeszcze wbudowane (dane podawane w ofertach przez producentów stolarki dotyczą takiego właśnie okna) należy więc dokonać stosownej korekty:

RA2 = R’A2 + 2dB

RA1  = R’A1 + 2dB

W ten sposób, dla przywołanego przykładu, w którym wymagane wartości wynoszą R’A1 = 30dB i R’A2 = 30dB, stolarka powinna mieć następujące parametry:

RA2 = R’A2 + 2dB= 32dB

RA1 = R’A1 + 2dB= 32dB

Sprawdźmy zatem na konkretnym przykładzie, czy dane okno spełni wymagania:
Tłumienie akustyczne okna wykonanego w systemie VR90 Synergy, o wymiarach 1230 x 1480 mm (określone w warunkach laboratoryjnych), wynosi Rw = 41 (-1, -5)dB. Łatwo obliczyć, że wartość RA2 wynosi 36 dB (41 – 5 = 36), a RA1 – 40 dB (41 – 1 = 40).  Widzimy zatem że dobrana stolarka spełnia oczekiwania – okna będą stanowić skuteczną ochronę przed hałasem.


W nowoczesnych systemach stolarki wykorzystywane są materiały i technologie, które coraz skuteczniej eliminują problem hałasu. Więcej na temat wpływu poszczególnych komponentów okien na ich właściwości dźwiękoszczelne w artykule – „Walczymy z hałasem – elementy stolarki zapewniające ciszę w domu”.

źródło i zdjęcia: Vetrex

Firma powiązana:

Vetrex

Telefon 58 692 24 00
www.vetrex.eu
vetrex@vetrex.eu

Vetrex