Aktualności

System zewnętrznej izolacji cieplnej budynków ALPOL EKO PLUS

01.07.2015

System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS – External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia BSO (bezspoinowy system ociepleń) lub tzw. "metoda lekka mokra", służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków płytami ze styropianu. Wykonanie systemu polega na:

  • przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą specjalnej zaprawy klejowej i łączników mechanicznych, warstwy termoizolacyjnej, którą stanowią płyty styropianowe o odpowiednio dobranej grubości;
  • wykonaniu warstwy zbrojonej z kleju i siatki z włókna szklanego;
  • pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem cienkowarstwowym.

W dobrze ocieplonym domu panuje odpowiedni mikroklimat, zimą ściany nie ulegają wychłodzeniu, a latem wewnątrz panuje przyjemny chłód. Konstrukcja budynku nie jest wtedy narażona na wahania temperatury, zewnętrzna wyprawa tynkarska zapewnia warstwie izolacji termicznej ochronę przed warunkami atmosferycznymi i nadaje elewacji budynku estetyczny wygląd. Oprócz tego ocieplając budynek, przyczyniamy się do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania , a tym samym, do ochrony środowiska naturalnego.

Wymagania odnośnie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków określone są w "Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. wraz z późn. zmianami – Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690), natomiast szczegółowe zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynku określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008. W przypadku ścian zewnętrznych, spełnienie wymagań sprowadza się do zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej, wyrażonej przez współczynnik przenikania ciepła U. Wyliczona na podstawie wzorów do obliczeń cieplnych z normy PN-EN ISO 6946:2008 wartość współczynnika przenikania ciepła U, powinna być niższa od maksymalnej wartości U max określonej w przepisach.

Przedstawione poniżej tabele i rysunki, w sposób poglądowy przedstawiają zależność zużycia energii na cele grzewcze od standardu izolacji cieplnej budynku oraz zależność współczynnika przenikania ciepła U przez ściany od grubości zastosowanej izolacji.

Więcej na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Alpol Gips

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II