Aktualności

Boryszew ogłasza przetarg

01.07.2015

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ogłasza Przetarg nieograniczony NR 1/2015 na przeprowadzenie audytów energetycznych.

Szczegółowe informacje umieszczone zostały w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 1/2015  <pobierz>
2. Formularze: ofertowy, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej  <pobierz>

źródło i zdjęcie: Boryszew

Firma powiązana:

Boryszew Erg

Telefon 46 863 02 01
www.boryszewerg.com.pl
ergolid@boryszewerg.com.pl

Boryszew Erg