Aktualności

EKOPOL poleca zbiorniki bezodpływowe

01.07.2015

W przypadkach, gdy nie ma możliwości doprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji miejskiej, Ekopol proponuje zainstalowanie takiego rozwiązania jak szambo ekologiczne.

Niekiedy mogą również pojawić się inne przeszkody, które sprawią, że szambo będzie jedynym rozwiązaniem i niemożliwe będzie zbudowanie ekologicznej lub biologicznej oczyszczalni ścieków, takie jak:

 • Brak cieku wodnego, który pozwalałby na odprowadzenie wody z oczyszczalni,
 • Niedogodne warunki gruntowe ( np. grunt nieprzepuszczalny),
 • Nieodpowiednia powierzchnia działki na użycie drenażu rozsączającego,
 • Specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania prawne,
 • Specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania ekologiczne,
 • Warunki ekonomiczne,
 • Tymczasowość rozwiązania w oczekiwaniu na budowę kanalizacji zbiorczej,
 • Nieodpowiednie przeznaczenie działki.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków rozwiązaniem może być szambo ekologiczne. Z uwagi na konieczność częstego usuwania ich zawartości, zbiorniki są rozwiązaniem kosztownym w późniejszej eksploatacji.

Produkujemy zbiorniki na szambo o pojemności:

 • 2500 litrów
 • 4000 litrów
 • 8000 litrów

Szambo przystosowane jest także do łączenia w systemie szeregowym, dzięki czemu można uzyskiwać większe pojemności. Do wykonania tych produktów posłużyły żywice poliestrowe i włókno szklane. Dzięki temu zbiorniki na szambo odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością i szczelnością. Mogą zostać przez to zainstalowane na głębokości 1,2 m pod gruntem.

Tego rodzaju szambo podczas montażu nie wymaga zalewania wodą i stosowania obsypki piaskowo - cementowej. Zbiorniki bezodpływowe pełnią funkcję szczelnego szamba na ścieki bytowo – gospodarcze. Mogą być również wykorzystywane w rolnictwie jako zbiornik na gnojowicę. Szambo można także spożytkować do gromadzenia wód opadowych.

źródło i zdjęcie: EKOPOL

Firma powiązana:

Ekopol

Telefon 24 722 43 67, 604 730 484
www.oczyszczalnie.pl, www.ekopol.pl
ekopol@oczyszczalnie.pl

Ekopol