Aktualności

Nowe nazewnictwo produktów Synthos

25.06.2015

Firma Synthos, stawiając sobie za cel dostarczanie swoim Partnerom produktów najwyższej jakości, poddaje je procesowi ciągłego udoskonalania. Dążąc do zachowania najwyższych standardów oraz w trosce o środowisko naturalne, stworzyliśmy wyroby EPS spełniające wymagania najnowszych regulacji Unii Europejskiej.

Zastąpiono stary uniepalniacz na bazie HBCD nowoczesnym, polimerowym środkiem Emerald 3000. Wprowadzona zmiana jest efektem procesu ciągłego doskonalenia naszych produktów, których poprawę można było zaobserwować stosując je w przeciągu ostatniego półrocza.

W związku z powyższym zmianie ulegnie nazewnictwonaszych produktów, które ma na celu również uproszczenie i ujednolicenie nomenklatury dla EPS z zakładów w Dworach i Kralupach. W okresie przejściowym na oktabinach stosowane będzie podwójne nazewnictwo. Nowe nazwy obowiązują od 01.06.2015 na wszystkich opakowaniach, dokumentach handlowych, kartach TDS oraz MSDS.

źródło i zdjęcia: Synthos SA