Aktualności

Wszystkie towary z oferty POL-EXPO objęte są gwarancją i podlegają zwrotom

10.06.2015

Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym polexpo.com.pl objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu, towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady fabryczne koszty zwrotu przesyłki pokrywa polexpo.com.pl . Reklamacje proszę odsyłać na adres 95-100 Zgierz ul. Energetyków 1 z dopiskiem Sklep internetowy.

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez laboratorium, które stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Polexpo.com.pl rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Do reklamowanego produktu prosimy o dołączenie kserokopii paragonu lub faktury zakupu oraz opis uszkodzenia.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Jeśli zakupiony towar jest niezgodny z zamówieniem klient ma prawo odesłać produkt na koszt sklepu.

Odstąpienie przez kupującego od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. Należy wysłać oświadczenie (w formie pisemnej lub na każdym innym trwałym nośniku) . Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.

E-mail: office@polexpo.pl

Postępując zgodnie z procedurą zwrotu koszty przesyłki pokrywa kupujący. Po zawiadomieniu nas o chęci odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktu, kwota przez nas pobrana zostanie Ci zwrócona jak najszybciej, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Pol-Expo Eurocolor