Aktualności

Odżelaziacze i odmanganiacze firmy Secura

08.06.2015

Filtrowanie instalacji wodnej dla całego domu przygotowuje się w sposób obliczeniowy uwzględniając przepływ dobowy rozłożony na godzinowy, który przyjmuje się  1,8 - 3,0 m3.  Uwzględnić powinno się w niej odżelaziacze i odmanganiacze.

Odżelaziacze

Przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza w wodzie powoduje rdzawe zabarwienie wody, zacieki na sanitariatach, przebarwianie prania i  bardzo zły smak. Żelazo występuje w wodzie na drugim stopniu utlenienia (Fe 2+) w  postaci rozpuszczonych soli. Aby je usunąć należy utlenić żelazo do postaci Fe 3+, którego sole są nierozpuszczalne i wówczas odfiltrować. Doskonale do tego celu nadają się filtry ze złożem kwarcowym.

Układ odżelaziania składa się z:

■ napowietrzacza montowanego przed hydroforem,
■ odżelaziacza montowanego za hydroforem.

Odżelaziacz składa się zbiornika z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknem szklanym wypełnionego złożem kwarcowym i głowicy (ręcznej lub automatycznej), która steruje pracą urządzenia zmieniając kolejne fazy cyklu (filtracja współprądowa, płukanie przeciwprądowe, ukła-
danie złoża). W ofercie firmy Secura B.C. odżelaziacze tworzą typoszereg wydajnościowy FO.

Odmanganiacze

Nadmiarowni żelaza przeważnie towarzyszy nadmiar manganu. Odmanganianie musi być na ogół poprzedzone odżelazianiem. Rozwiązanie techniczne odmanganiacza różni się od odżelaziacza
tylko rodzajem zastosowanego złoża: zamiast złoża kwarcowego stosujemy złoże katalityczne. Przy niewielkich zawartościach żelaza (do 1,3 mg/dm3) można usuwać jednocześnie żelazo i  mangan na wielowarstwowych filtrach typu FOM.

Gdy instalacja wyposażona jest w hydrofor przeponowy, niezbędny dla odżelaziania i odmanganiania, tlen dostarcza się w  formie chemicznej, dozując do wody nadmanganian potasu. Wtedy stosuje się wypełnienia z zeolitu manganowego (Greensand). Automatyczne głowice tych
urządzeń mają inżektory pobierające odpowiednią dawkę wodnego roztworu KMnO4 ze specjalnego zbiornika wchodzącego w skład aparatu. 

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Secura BC

Firma powiązana:

Secura BC

Telefon 22 813 45 69, 22, 22 813 07 22, 22 870 26 03, 22 870 26 37, 22 870 26 54, 603 663 687, 601 214 834
www.secura.com.pl
secura@secura.com.pl

Secura BC