Aktualności

FERRO - partnerem VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Technicznej

28.05.2015

Przy współpracy FERRO S.A., w dniach 14-15 maja 2015 r., w Dębem k/ Warszawy odbyła się VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja".

FERRO - partnerem VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-TechnicznejPodczas Konferencji reprezentujący FERRO mgr inż. Maciej Podraza wygłosił referat poświęcony tematyce zużycia wody pt. "Oszczędzanie wody w armaturze sanitarnej". Autor zwrócił uwagę między innymi na problem poprawnego projektowania instalacji zaopatrzenia w wodę wraz z instalacjami odprowadzenia ścieków, które jak najdokładniej odzwierciedlałoby późniejsze warunki rzeczywiste. Omówił konieczność ściślejszej korelacji danych będących podstawą wytycznych do projektowania instalacji z zapisami norm dotyczących produktów montowanych w tychże instalacjach, a także zaprezentował sposoby oszczędzania wody na przykładzie rozwiązań możliwych do zastosowania przez przeciętnego użytkownika oraz przeznaczonych dla obiektów użyteczności publicznej. W tych ostatnich, z uwagi na montaż armatury o znacznie zmniejszonych wypływach, podkreślił konieczność zintegrowania instalacji zaopatrzenia w wodę z instalacjami odprowadzenia ścieków.

FERRO - partnerem VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-TechnicznejOrganizatorem, odbywającej się już po raz szósty Konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Konferencja jest miejscem wymiany wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień teoretycznych i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele środowisk naukowych, projektanci, wykonawcy i producenci oraz eksploatatorzy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm usługowych.

Celem Konferencji była prezentacja oraz ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Tematyka obrad obejmowała zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji. Podczas Konferencji wygłoszono 27 referatów w kilku sesjach tematycznych.

źródło i zdjęcie: FERRO

Firma powiązana:

Ferro S.A.

Telefon 12 256 21 00
www.ferro.pl
info@ferro.pl

Ferro S.A.