Aktualności

Alto Plan - grzejniki HENRAD CARADON

25.05.2015

Grzejniki HENRAD przeznaczone są do stosowania w wodnych pompowych instalacjach centralnego ogrzewania zarówno jedno- jak i dwururowych. Dopuszczalne jest stosowanie grzejników HENRAD w instalacjach grawitacyjnych z ograniczeniem wynikającym z oporów hydraulicznych grzejników.

Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, użyteczności publicznej oraz innych o normalnej wilgotności. Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami HENRAD mogą być wykonane z rur miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub stalowych czarnych.

Montaż grzejników w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi być wykonany zgodnie z normą PN-91/B-02414. Dopuszcza się stosowanie grzejników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi być wykonane zgodnie z normą PN-91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normą PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, nie powinny przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny być one jak najmniejsze.

Niedopuszczalne jest opróżnianie instalacji napełnionej wodą z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. W razie potrzeby opróżnienia instalacji, wodę należy usunąć tylko z tej część, z której jest to konieczne. Po zakończeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji, opróżnioną część instalacji należy natychmiast napełnić wodą.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki HENRAD mogą być kotłownie lub wymiennikowe węzły cieplne. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji: 1 MPa (10 bar) a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego: 110oC .

źródło i zdjęcia: CARADON

Firma powiązana:

CARADON POLSKA Sp. z o.o.

Telefon 12 290 03 00, 12 657 54 07
www.henrad.pl
biuro@caradon.pl

CARADON POLSKA Sp. z o.o.