Aktualności

Odwodnienie AS stacji benzynowych

20.05.2015

Obecnie nie można wyobrazić sobie infrastruktury drogowej bez uwzględnienia lokalizacji stacji benzynowych. W trakcie ich projektowania i wykonania należy odpowiednią wagę przywiązać do ważnego aspektu, którym jest odpowiednio dobrane odwodnienie liniowe. Prawidłowe ich wykonanie skutecznie zapobiega gromadzeniu się wody na powierzchni stacji i jest warunkiem koniecznym do prawidłowego jej funkcjonowania.  

Wiele czynników wpływa na dokonanie wyboru odpowiedniego rodzaju odwodnienia. Do najważniejszych z nich należą: klasa obciążenia, która określa jakiego typu pojazdy będą poruszały się  po danej nawierzchni, spadki, ilości opadów na danej zlewni oraz wielkość powierzchni z której należy odprowadzić wodę.

Firma AS PPH posiada szeroką gamę produktów do skutecznego odwadniania ww. powierzchni.
Najczęściej stosowanymi odwodnieniami na stacjach benzynowych są korytka z kratką żeliwną o wymiarach wewnętrznych 100, 150, 200 mm w klasie D 400 lub E 600 kN. Korpus korytek wykonany jest z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75, wzmocnionego włóknem szklanym alkalioodpornym,  które polepsza oporność na zginanie i udarność. Wykonanie ramek z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych, ogniowo zakotwionych w ściankach korpusu odwodnienia sprawia, iż następuje polepszenie parametrów wytrzymałościowych w porównaniu z zastosowaniem listw  żeliwnych i innych listw wykonanych np. z cienkich blach zimnogiętych,
Ruszty wykonane są z żeliwa sferoidalnego w klasie od B 125 kN do F 900 kN, przykręcane na śruby ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości. Odwodnienia posiadają atest Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM).

W ofercie firmy AS znajdują się elementy ze spadkiem wewnętrznym 0,6 %, 3,2% oraz elementy bez spadku wewnętrznego z możliwością  łączenia za pomocą kaskad. Warto podkreślić, iż korytka AS można łączyć pod kątem. Elementy korytek posiadają otwory do odprowadzenia wody, wyposażone w kielichy PVC z uszczelkami w dnie lub w bocznych ściankach. Łączenie elementów odwodnień AS odbywa się za pomocą felcy "damskich i męskich". Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia wykonanie szczelnego połączenia za pomocą zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych. Korytka AS posiadają odporność chemiczną betonu, w tym substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005 jak również są odporne na długotrwałe działanie mrozu i soli rozmrażających ("R+) według normy PN-EN 1433. Dodatkową zaletą jest wprowadzenie oznakowania i numeracji koryt, co umożliwia dokonanie łatwego montażu elementów w odpowiednie systemy.

Korytka AS występują m. in. na stacjach : Orlen, BP, Statoil, Shell, Lukoil, Neste, Bliska, Jet, Preem oraz wielu innych na terenie całej Polski.

Firma AS PPH oferuje Państwu odwodnienia o najwyższej jakości, wychodzące naprzeciw  wymaganiom inwestorów, projektantów i wykonawców.

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych