Wizyt: 82881

Brevis

Nawiewniki VENTAIR

Telefon 12 425 31 64, 12 623 80 11
Faks 12 623 82 25
E-mail info@brevis.com.pl

Adres Majówny 43 C , 30-220 Kraków

Czy nawiewniki mogą chronić nasze mieszkanie?

Nawiewniki mogą pracować czyli wentylować przy całkowicie zamkniętych oknach. Utrudniają w ten sposób wtargnięcie osób nie proszonych. Wykluczają również możliwość wypadnięcia przez otwarte okno małych mieszkańców pozostawionych bez opieki.
Czy nawiewniki mogą chronić nasze mieszkanie?

Jak zamontować szczelinowy nawiewnik powietrza?

Ważnym warunkiem poprawnego działania okiennego nawiewnika powietrza jest jego prawidłowy montaż do elementów stolarki otworowej.
Jak zamontować szczelinowy nawiewnik powietrza?

Dlaczego z kratek wentylacyjnych wieje czasem zimne powietrze?

Zjawisko to (zwane inwersją ciągu wentylacyjnego) najczęściej ma miejsce w mieszkaniach z niedostatecznym nawiewem powietrza wyposażonych w co najmniej dwa kanały kominowe (wentylacyjny, dymowy). Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym oraz (wobec braku nawiewu) gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach.
Dlaczego z kratek wentylacyjnych wieje czasem zimne powietrze?

Czy nawiewniki maja wpływ na pracę grzejników?

Okazuje się, że wietrzenie przez otwieranie okien lub mikrowentylację może istotnie zakłócić pracę zaworów termostatycznych umiejscowionych zwykle na grzejnikach pod oknami. Dzieje się tak dlatego, że powietrze wlatuje wtedy do pomieszczenia nisko w bezpośrednim sąsiedztwie zaworów.
Czy nawiewniki maja wpływ na pracę grzejników?

Na czym polega sterowanie nawiewnikiem?

Różne rozwiązania automatyki wykorzystują różne wielkości fizyczne, które "sterują" pracą nawiewnika i które sprawiają, że samoczynnie reguluje on wielkość przepływu powietrza. Przyjęły się trzy koncepcje automatycznego sterowania nawiewnikami. W pierwszej z nich wielkością sterującą jest różnica ciśnień po dwóch stronach przegrody (okna) w której zamontowany jest nawiewnik.
Na czym polega sterowanie nawiewnikiem?
Zobacz produkty: