Porady

Jak poprawić okres użytkowania i sprawność instalacji wodnych - radzi Hydropath

28.11.2014

Instalacje wodne narażone są na szereg czynników eksploatacyjnych wpływających na ich trwałość  i sprawność. Czynniki te mogą generować problemy w instalacjach, w urządzeniach zabudowanych na instalacjach i tych podłączonych do instalacji.

Jak poprawić okres użytkowania i sprawność instalacji wodnych - radzi Hydropath

Podstawowe i najczęściej występujące problemy to ograniczenie przepływu przez osady mineralne i biologiczne, degradacja ścian instalacji na skutek korozji, erozji, wpływu na materiał rur, jonów i związków chemicznych występujących w wodzie, naprężeń powstałych w procesie montażu i podczas eksploatacji.

Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie negatywnego oddziaływania kilku z wyżej wymienionych czynników. Korzystając z naturalnych zjawisk fizycznych modyfikujących parametry substancji rozpuszczonych w wodzie, możemy wpłynąć na przebieg krystalizacji, reakcji chemicznych czy też reakcji elektrochemicznych.

Fizyczna technologia uzdatniania wody Hydropath, umożliwia wydłużenie okresu użytkowania i pozwala na bezawaryjną eksploatację instalacji:

• wody zimnej
• ciepłej wody użytkowej
• wody grzewczej
• wody chłodzącej
• wody procesowej
• wody technologicznej

Ze względu na dużą różnorodność materiałów, z których wykonywane są instalacje wodne oraz właściwości tych materiałów, zastosowanie technologii o szerokim zakresie działania, pozwala na korzystanie z niej w instalacjach, w których stosowanie chemii nie jest możliwe lub możliwe, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Woda uzdatniona, czyli dostosowana do potrzeb instalacji i urządzeń podłączonych do tej instalacji niekoniecznie musi być wodą o parametrach, które można uzyskać w wyniku dość kosztownych procesów, na przykład odwróconej osmozy, destylacji, dezynfekcji lub demineralizacji.

W wielu przypadkach wystarczy uzdatnić wodę w zakresie takim, by nie sprawiała kłopotów  w trakcie eksploatacji urządzeń i spełniała wymagania procesów, w których jest używana.

Różnorodność technologii uzdatniania wody pozwala na dokonanie wyboru optymalnych urządzeń, zarówno pod względem kosztów zakup jak i kosztów eksploatacji.

W większości przypadków woda stosowana w instalacjach to typowa woda o parametrach wody spożywczej. Odpowiednio czysta pod względem biologicznym i z dopuszczalną przez przepisy zawartością pierwiastków.Jak poprawić okres użytkowania i sprawność instalacji wodnych - radzi HydropathUrządzenia HydroFLOW, które wykorzystują technologię Hydropath, emitują do wody sygnał fali elektromagnetycznej o częstotliwości około 150 kHz.

Sygnał ten przenoszony jest przez wodę na odległości setek metrów od miejsca montażu urządzeń. Parametry sygnału są modulowane za pomocą mikroprocesora i optymalnie dostosowane do właściwości użytkowych danego typu urządzenia.

Wśród urządzeń HydroFLOW mamy takie, które działają w zakresie osadów mineralnych, urządzenia działające na osady mineralne i biologiczne, urządzenia działające w instalacjach, w których woda przechodzi w stan gazowy lub stały.

Fizyczna technologia uzdatniania pozwala na eliminację lub ograniczenie stosowania środków chemicznych do kondycjonowania i korekty parametrów wody. Daje to nie tylko wymierne oszczędności w kosztach eksploatacji i eliminuje szkodliwe związki, które pojawiają się w trudnych do utylizacji ściekach, ale również wpływa w sposób bezpośredni na trwałość instalacji.

Wiele związków chemicznych uszkadza stal, miedź i tworzywa sztuczne, z których wytwarzane są instalacje. Niektóre ze związków wpływają negatywnie na jakość i parametry produktów szczególnie w sytuacjach, gdy jest możliwy kontakt uzdatnionej wody z produktem.

Z uwagi na stosowanie środków chemicznych ograniczających rozwój organizmów żywych w instalacjach typu biocydy utleniające i nieutleniające oraz środki chemiczne typu antyskalanty, koagulanty i inhibitory. Wymagane jest ścisłe przestrzeganie procedur ich dozowania i bieżące monitorowanie parametrów wody. 

Przy stosowaniu technologii fizycznych uzdatniania wody, nie doprowadzamy do  zmiany składu chemicznego wody, pozwala to na ograniczenie monitorowania parametrów wody jedynie do ilości zanieczyszczeń stałych czyli do poprawności przebiegu filtracji wody.

Z punktu widzenia trwałości i sprawności instalacji, armatury, pomp i urządzeń, istotnymi parametrami branymi pod uwagę są zarówno materiał, z którego jest wykonana instalacja jak również skład chemiczny wody, poziom zanieczyszczeń stałych, pH,  temperatura i jej zmiany.

Instalacje mają z góry założoną trwałość.  Po pewnym czasie wymagają napraw, remontów lub modernizacji. Wpływ na działania modernizacyjne mają również aktualizowane przepisy i dostosowywanie instalacji do oczekiwań użytkowników związanych z unowocześnieniem urządzeń, poprawą ich sprawności i poprawą efektywności ekonomicznej.

Urządzenia HydroFLOW pozytywnie wpływają na ograniczenie korozyjność instalacji wykonanych ze stali, nawet do 60% poprzez:

• pasywację powierzchni rur oraz ograniczenie zjawisk związanych z utlenianiem
• eliminację mikroorganizmów mających związek z korozją biologiczną
• eliminację osadów mineralnych powodujących wzrost temperatur ścian instalacji
• eliminację lub ograniczenie stosowania środków chemicznych mających wpływ na przyspieszenie procesów korozyjnych

Urządzenia HydroFLOW pozwalają utrzymywać instalację w należytej czystości, wydłużają tym samym trwałości osprzętu zamontowanego na instalacji w tym zaworów, kranów, zasuw, wymienników, naczyń ciśnieniowych i osprzętu pomiarowego.
Utrzymywanie stałych parametrów ciśnienia, przepływu i współczynników wymiany ciepła, przy których uzyskuje się optymalne efekty pracy instalacji, pozwala na ograniczenie i monitorowanie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej związanej z pracą instalacji i pracą urządzeń podłączonych do instalacji.

Urządzenia HydroFLOW eliminując osady mineralne i biologiczne z instalacji oraz działając eliminująco na organizmy żywe typu bakterie, grzyby i algi, pozwalają na ograniczenie zagrożenia biologicznego wody, powodowanego przez bakterie w tym bakterie Legionella.

Zaletą instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych jest brak problemu korozyjności materiału rury. Instalacje wykonane z materiałów typu PVC, CPVC, PE, PE-X, PB, PP, czy też z rur warstwowych, korzystnie wpływają na rozwój mikroorganizmów. Pojawiają się w nich zwiększone ilości osadów biologicznych (biofilm) i związanych z nimi kolonii bakteryjnych.

Urządzenia HydroFLOW dobierane są do typu występujących zagrożeń w instalacji oraz do budowy instalacji. Kryterium doboru jest średnica zewnętrzna rury, na której będzie zamontowane urządzenie. Nie ma istotnego znaczenia dla doboru urządzenia ilość przepływającej wody w instalacji, a jedynie jej temperatura.

W instalacjach, w których płynąca woda ma temperaturę wyższą niż 50°C rury zazwyczaj są izolowane termicznie, a urządzenia HydroFLOW są montowane na izolacji termicznej. 

Sygnał emitowany przez urządzenia z technologią Hydropath ma na tyle niski poziom, że jego pomiar możliwy jest przy pomocy czułych urządzeń typu oscyloskopy. Urządzenia z technologią Hydropath spełniają normy oddziaływania na środowisko oraz posiadają stosowne certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie wszystkich krajów UE, USA, Kanady oraz wielu innych.
Pobór mocy przez urządzenia HydroFLOW jest bardzo niski i wynosi od 1,2 W dla urządzeń domowych do 65 W dla urządzeń przemysłowych.

Urządzenia są produkowane od ponad 20 lat w Wielkiej Brytanii i do dnia dzisiejszego pierwsze egzemplarze dostarczone do klientów są w użytkowaniu.

Urządzenia HydroFLOW nie wymagają serwisowania.  

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

Stosowanie technologii Hydropath w instalacjach chłodniczych pozwala na:
• utrzymywanie stałego wysokiego współczynnika wymiany ciepła na powierzchniach chłodniczych i grzewczych
• zachowanie prawidłowego przepływu wody w instalacji pozbawionej osadów
• brak stosowania środków chemicznych do uzdatniania i korekty wody
• ograniczenie emisji szkodliwych środków i związków chemicznych do otoczenia
• wydłużenie trwałości instalacji na skutek ograniczenia korozyjności
• eliminacja bakterii powodujących korozję biologiczną
• zaniechanie chemicznego czyszczenia powierzchni wewnętrznej instalacji
• ograniczenie przestojów związanych z przeglądami serwisowymi, czyszczeniem instalacji i awariami
• ograniczenie kosztów eksploatacji instalacji wodnych

Urządzenia HydroFLOW instaluje się na zewnątrz rur. Nie ma konieczności przeprowadzania prac związanych z demontażem lub rozcięciem instalacji.

źródło i zdjęcia: HYDROPATH

Firma powiązana:

HYDROPATH Sp. z o.o.

Telefon 500 068 835, 32 445 06 83
www.hydropath.pl
biuro@hydropath.pl

HYDROPATH Sp. z o.o.