Porady

Budowa wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z wymiennikiem ciepła

16.10.2014

Zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewnej z odzyskiem ciepła to jeden z najskuteczniejszych dostępnych na rynku systemów wentylacyjnych. Serce całego urządzenia stanowi rekuperator będący centralą z odzyskiem ciepła. Kontroluje on zarówno usuwanie zużytego jak i nawiewanie świeżego powietrza i zapewnia brak strat ciepła.

CENTRALA WENTYLACYJNA CZYLI REKUPERATOR

Rekuperator to główne urządzenie całego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej. W jego skład wchodzą dwa wentylatory – nawiewowy i wyciągowy oraz automatyka sterująca, filtry i wymiennik ciepła. Budowa urządzenia oparta jest na równoległych lub zwiniętych rzędach kanalików, które służą do przepływu powietrza. Powietrze świeże transportowane jest kanalikami parzystymi , natomiast nieparzystymi powietrze zużyte.

Nawiew i wyciąg powietrza odbywa się za pomocą sieci specjalnych kanałów, które są połączone z rekuperatorem. Instalacja rekuperatora odbywa się wieloetapowo. Przed tynkowaniem układa się kanały wentylacyjne. Po tynkowaniu przed pracami wykończeniowymi montuje się samo urządzenie oraz podłącza automatykę. Na koniec montowane są anemostaty, następuje uruchomienie, oraz scalowanie całego systemy wentylacji.

Czerpnia to urządzenie, którego zadaniem jest pobieranie czystego powietrza z zewnątrz budynku. Jej najczęstszymi lokalizacjami są : ściana domu, bądź teren działki w niewielkim oddaleniu od budynku. W pobliżu czerpni nie powinny znajdować się wyrzutnie powietrza zużytego, kominy czy wywiewni ki kanalizacji, nie powinno się również umieszczać jej po stronie ruchliwej ulicy. Otwór znajdujący się w czerpni powinien zostać zabezpieczony za pomocą siatki przed dostawaniem się do wnętrza wentylacji owadów.

Po tym jak czerpnia pobierze czyste powietrze, kieruje je do przefiltrowania a następnie do wymiennika ciepła, w którym zimą zostaje ono ogrzane , natomiast w ciepłe dni może zostać schłodzone. Tak przygotowane świeże powietrze jest kierowane do poszczególnych pomieszczeń w budynku. Wyrzutnia to część wentylacji nawiewowo- wywiewnej przez którą zużyte powietrze usuwane jest na zewnątrz budynku. Jako jej lokalizację wybiera się zwykle dach bądź szczytową ścianę budynku.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Do transportu powietrza (nawiewanie, usuwanie) służy sieć kanałów wentylacyjnych. Najlepiej jest zaplanować ich przebieg już w czasie projektowania domu, gdyż lepiej aby ze względów estetycznych pozostały ukryte. W celu stworzenia instalacji najczęściej wykorzystuje się kanały elastyczne izolowane (średnica 100-250 mm). Wskazane jest wykonanie izolacji zarówno termicznej jak i akustycznej. Kanały mają specyficzną budowę. Ich wnętrze składa się z folii aluminiowej, która usztywniona jest stalowym drutem, pokarbowanej i perforowanej. Ma to na celu jak najlepsze tłumienie wszelkich hałasów pochodzących z instalacji. Następne warstwy to – folia (chroni przed przenikaniem wilgoci), wełna mineralna (izolacja termiczna), wzmocniona folia aluminiowa (chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wykorzystanie do budowy wentylacji jakichkolwiek innych rur może wywołać duże nieprawidłowości w jej pracy. Dokuczliwym skutkiem ubocznym może być znaczny hałas, gdyż wiele rur silnie przenoszą dźwięk lub nawet mogą go wzmocnić co wywoła rezonans. Brak izolacji na przewodach może spowodować ich kondensat. Niedostateczna szczelność wentylacji i straty ciepła wywołane skraplaniem się pary wodnej z wilgotnego powietrza może doprowadzić do wnikania wilgoci w ściany budynku, co stanowić będzie początek procesów gnilnych. Mogą również rozwinąć się grzyby lub pleśnie.

NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI

Do pomieszczeń domu z zastosowanym systemem wentylacji mechanicznej doprowadzane jest świeże powietrze poprzez nawiewniki, które umieszcza się w ścianach lub suficie. Zdaniem ekspertów najlepsze do tego celu są anemostaty posiadające regulowany przepływ, jednak można również zainstalować zwyczajne kratki. Dobrze aby były metalowe, gdyż te wykonane z plastiku, w czasie gdy przepływa przez nie powietrze silnie się elektryzują a co za tym idzie przyciągają kurz. Zastosowanie nawiewników wykonanych z lakierowanej stali umożliwia nam rzadsze ich czyszczenie, gdyż niemal w ogóle się nie elektryzują.

WENTYLATORY

Zadaniem wentylatorów jest wymuszenie przepływu powietrza w instalacji. Wentylatory nawiewowe tłoczy świeże powietrze do wnętrza domu siecią kanałów, a następnie wywiewny prowokuje jego przepływ w kanałach wyciągowych. Każdy z wentylatorów napędzany jest niewielkim kilku watowym silniczkiem. Aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej stosowana jest automatyka. W takim rozwiązaniu poziom zużycia energii uzależniony jest od intensywności pracy wentylatorów, dostosowanej do aktualnych potrzeb. Dla przykładu wentylacja może pracować mniej intensywnie podczas nieobecności domowników lub w nocy w czasie snu. Gdy natomiast odwiedzi nas większa grupa gości konieczne może być bardziej intensywne nawiewanie świeżego powietrza. Aby możliwe było opisane sterowanie pracą wentylatorów stosuje się programatory czasowe z programem dziennym lub tygodniowym.

AUTOMATYKA

Może być wyposażona w programator dobory, weekendowy lub tygodniowy. Automatyka pozwala na dostosowanie ilości wymienianego powietrza do potrzeb domowników. Istnieje również możliwość wyposażenia jej w pomiar temperatury wewnątrz domu oraz na zewnątrz, miernik poziomu wilgoci czy detektor CO2.

FILTRY

Filtry najczęściej wykonuje się z materiału umożliwiającego łatwe czyszczenie (pranie, trzepanie). Ich zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz budynku oraz tych znajdujących się w jego wnętrzu.

źródło i zdjęcia: Bartosz sp. j.