Porady

Jak łatwo sprawdzić jakość styropianu?

22.07.2014

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła styropianu determinuje jego właściwości izolacyjne. To jeden z najważniejszych parametrów charakteryzujących styropian. Im mniejsza jest jego wartość tym styropian jest lepszym izolatorem.

Obecnie na rynku dostępne są styropiany o λD od 0,031 do 0,045 W/mK. Badania rynkowe potwierdzają, że w obrocie znajdują się produkty, których λD, mimo deklaracji producenta, znacznie się różni, niestety na niekorzyść inwestora. Nabywcy, do tej pory nie byli w stanie sprawdzić, czy podany parametr jest zgodny z rzeczywistością.

Program Gwarancji Jakości Styropianu umożliwia weryfikację jakości styropianu

Nowością i przełomem na rynku jest funkcjonujący od 2012 r. Program Gwarancji Jakości Styropianu, który umożliwia wstępną weryfikację jakości produktu przez nabywcę. Kontrola jakości produktu jest bardzo prosta. Uczestnicy oznaczają swoje produkty tabelą zawierającą deklarowane cechy styropianu, takie jak:

  • minimalna gęstość (waga) wyrobu;
  • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD;
  • poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu CS(10).

Należy poszukiwać paczek styropianowych, które dodatkowo oznaczone są zamieszczoną poniżej przykładowa tabelą.

Jawne zadeklarowanie przez producentów wymienionych wyżej wielkości pozwala kupującym na wstępną weryfikację jakości produktu. Wystarczy zważyć paczkę, obliczyć jej gęstość i porównać wynik z zamieszczoną na stronie www.gwarantowanystyropian.pl tabelą minimalnych wag. Na tej podstawie można mieć 95 % pewność, że styropian spełnia deklarowane parametry.

Certyfikowany producent
W związku z uczestnictwem w Programie ”Gwarantowany Styropian”, prowadzonym pod nadzorem wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, każdy producent podlega badaniom prowadzonym przez niezależne laboratorium. Badania losowo pobranych z rynku paczek styropianu polegają na  szczegółowym sprawdzeniu deklarowanych parametrów termoizolacyjnych oraz wytrzymałościowych. Tylko wyroby zalecane do stosowania w budownictwie i tylko te, których kontrola potwierdziła, że wszystkie parametry były zgodne z deklaracjami producenta, mogą być oznaczane zastrzeżonym znakiem Gwarantowany Styropian. Obecnie w Polsce jedynie dwóch producentów styropianu uzyskało Certyfikat  Jakości Styropianu i  ma prawo oznaczać swoje wyroby znakiem Gwarantowany Styropian, jednym z nich jest Austrotherm.

Badania potwierdzają  także  związek pomiędzy wagą a wytrzymałością styropianu

Badania nad właściwościami styropianu, prowadzone przez niezależne instytucje i producentów styropianu, wskazują, że zachodzi korelacja pomiędzy gęstością produktu a jego parametrami wytrzymałościowymi. Zaliczamy do nich: wytrzymałość na ściskanie CS(10) - istotny w przypadku dachów i podłóg, wytrzymałość na rozrywanie TR - istotny dla styropianów fasadowych, oraz BS czyli  wytrzymałość na zginanie. Produkty, które mogą nie spełniać parametrów wytrzymałościowych, nie są zalecane przez PSPS i dlatego nie mogą uzyskać znaku Gwarantowany Styropian, należą do nich wszystkie styropiany ważące mniej niż 12,5 kg/m3, a nie będące styropianami akustycznymi.

Jakość styropianu ma ogromny wpływ na wysokość oszczędności, bezpieczeństwo i długotrwałość w użytkowaniu

Zachowanie przez wyrób budowlany, jakim są płyty styropianowe, deklarowanych parametrów jest bardzo ważne, gdyż wpływa na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Zastosowanie produktu pełnowartościowego, zgodnie z przeznaczeniem, w miejscach gdzie występują siły ściskające i rozrywające, ma duży wpływ na trwałość i celowość termoizolacji.

Ocieplenie fasady przy zastosowaniu metody lekkiej-mokrej (ETICS), wymusza zastosowanie styropianu charakteryzującego się  parametrem TR na poziomie 100 kPa (12,5 kg/m3), tylko w niektórych dopuszczonych systemach co najmniej 80 kPa. Jak wynika z analiz laboratoryjnych TR 80 kPa, można uzyskać przy gęstości płyty styropianowej nie mniejszej niż 11,0 kg/m3.

Dlatego tak wątpliwe jest stosowanie styropianów o lambdzie deklarowanej gorszej od 0,042 W/mK. Aby uzyskać  wymagany współczynnik U, należy użyć dużo grubszej warstwy styropianu, a jednocześnie można narazić się na ryzyko, zbyt małej i niezgodnej z prawem wytrzymałości izolacji.

Chcąc uniknąć wątpliwości, czy zastosowany styropian spełni wszystkie wymagane parametry wytrzymałościowe zaleca się rozpoczynać wybieranie styropianów od tych charakteryzujących się lambdą 0,040 W/mK, czyli gęstości 12,5 kg/m3 i kontrolować wagę produktów.

Należy jednocześnie podkreślić, że wbrew powszechnie panującej opinii, kropki nie poprawiają właściwości termoizolacyjnych styropianu. Jego jakość zależy od zawartości czystego polistyrenu w przeliczeniu na m3. Producent, oraz inni uczestnicy obrotu towarowego, zgodnie z Rozporządzeniem CPR  Nr 305/2011 UE biorą odpowiedzialność za deklarowane na wyrobach parametry.

Nazwa produktu może wprowadzać w błąd. Wybierając styropian zwracajmy uwagę wyłącznie na lambdę deklarowaną (oznaczoną symbolem λD). Oznaczenia inne niż wartość deklarowana, mają przede wszystkim charakter marketingowy i mogą wprowadzać w błąd co do rzeczywistych cech wyrobu.

To samo dotyczy nazwy towaru. Zawarcie w nazwie styropianu przymiotników doskonały, super, premium, gold, pro, etc. nie oznacza, że produkt jest wysokiej czy nawet średniej jakości. Na rynku materiałów do termoizolacji, można spotkać styropiany o podobnie brzmiących nazwach, ale różnych współczynnikach przewodzenia ciepła zawierających się w przedziale 0,042-0,031 W/mK. To właśnie ten parametr decyduje o klasie danego produktu.
Dlatego wyznacznikiem jakości zawsze powinna być wielkość lambdy deklarowanej przez producenta, a nie nazwa produktu.

źródło i zdjęcia: Austrotherm

Firma powiązana:

Austrotherm

Telefon 33 844 70 33-36
www.austrotherm.pl
info@austrotherm.pl

Austrotherm