Porady

System Austrotherm DPS – termoizolacja dachów płaskich wraz ze spadkiem

15.07.2014

Dach jest bardzo ważny dla skutecznej izolacji cieplnej zarówno w nowym budownictwie jak i termomodernizacji obiektów istniejących. Termoizolacja w tej przegrodzie spełnia bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim osłania konstrukcję nośną przed niepożądanymi wpływami termicznymi i pomaga stworzyć w pomieszczeniu pod nim warunki komfortu cieplnego zarówno w zimie, jak i w lecie.

W celu uniknięcia powstawania w czasie opadów szkodliwych zastoin wody, zewnętrzna powierzchnia stropodachu musi mieć odpowiednie pochylenie. Austrotherm, firma oferująca rozwiązania dla termoizolacji w budownictwie, posiada odpowiednie rozwiązanie, umożliwiające profilowanie spadków, dla dachów płaskich – System Austrotherm DPS.

Jego zaletą jest kształtowanie pochylenia połaci dachowej poprzez warstwę termoizolacyjną, a nie poprzez znacznie obciążającą konstrukcję - betonową warstwę spadkową. System ten jest bardzo wytrzymały na obciążenia i gwarantuje optymalną izolację dachu. W ten sposób uzyskuje się dobre odprowadzenie wody oraz wymaganą izolacyjność termiczną przegrody.

Elementy systemu i jego montaż

System Austrotherm DPS składa się z dwóch rodzajów płyt: bazowych oraz spadkowych. Płyty bazowe to przeważnie płyty Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA o wymiarach 1000x500 mm i odpowiedniej grubości.

Montaż sytemu rozpoczyna się przeważnie od układania wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej grubości, dłuższym bokiem do muruPłyty spadkowe mają wymiary 1000x1000 mm z przechodzącym przez środek płyty uskokiem. Przy czym wysokość tego uskoku zależy od nachylenia połaci dachowej – zazwyczaj 2-5%.

Montaż sytemu rozpoczyna się przeważnie od układania wzdłuż linii kalenicowej płyt bazowych o największej grubości, dłuższym bokiem do muru. Następnie układane są kolejne warstwy płyt od największej do najmniejszej grubości. Ostatnią warstwę przycina się odpowiednio do linii odwodnienia (np. koryta zbiorczego).

Po ułożeniu warstwy bazowej, o przekroju schodkowym, przystępuje się do układania płyt spadkowych, zaczynając od najwyższego punktu. Aby zapobiec powstawaniu mostków cieplnych elementy systemu DPS układa się w taki sposób aby krawędzie obu warstw nie pokrywały się.

Zalety

Bazę systemu stanowią standardowe płyty styropianowe, co skraca  również czas przygotowania systemuUtworzenie spadku przy użyciu systemu Austrotherm DPS posiada wiele zalet, wśród nich prosty i szybki montaż. Biorąc pod uwagę niewielką gęstość systemu DPS, która wynosi poniżej 20 kg/m3, można znacząco zredukować obciążenie konstrukcji. Wyeliminowanie szlichty spadkowej i uzyskanie spadku przez ukształtowanie jednej warstwy wielowarstwowej izolacji, redukuje czasochłonność prac.

Bazę systemu stanowią standardowe płyty styropianowe, co skraca  również czas przygotowania systemu. Łatwy, nieskomplikowany montaż ułatwia realizację inwestycji i powoduje redukcję nakładów finansowych.

źródło i zdjęcia: AUSTROTHERM

 

Firma powiązana:

Austrotherm

Telefon 33 844 70 33-36
www.austrotherm.pl
info@austrotherm.pl

Austrotherm