Porady

Dobieramy Gruntowy Wymiennik Ciepła GEOHEAT

11.07.2014

Dobierając wielkość gruntowego wymiennika ciepła do systemu wentylacyjnego jako parametr końcowy określamy temperaturową wydajność powietrza opuszczającego wymiennik. Dobrze zaprojektowany gruntowy wymiennik ciepła może zapewnić w upalne dni temperaturę nawiewanego powietrza do pomieszczeń na poziomie 20-24°C.

Gdy chcemy, aby w nasłonecznionych pomieszczeniach było nie więcej niż 27°C należy wprowadzić ilość powietrza wg wzoru:

  • Qc - zyski ciepła w [kW]
  • ΔT - różnica temperatur
  • V - ilość powietrza w m3/s
  • 1,26 - współczynnik (ciepło wł. x ciężar wł.)

Przykład doboru wymiennika GWC GEOHEAT dla domu o kubaturze około 400 m3 i zyskach ciepła w klimatyzowanych pomieszczeniach Qc=3 kW, ΔT=5oC

Wartość, którą otrzymujemy czyli V=1714 [m3/h] - to ilość niezbędnego powietrza jaką należy wprowadzić do pomieszczeń aby skutecznie je ochłodzić.

Dla domku o kubaturze 400 m3 daje to ponad 4 wymiany. Sam wymiennik GWC ze względu na fakt chłodzenia latem gorącego i wilgotnego powietrza powinien być przy tym tak projektowany, aby uzyskać z niego moc chłodniczą na poziomie 12-15 kW.

Praktycznie wymiennik gruntowy dobieramy dla przepływów. Około 1 wymiany powietrza zapewnia przyjemny mikroklimat w całym domu, za wyjątkiem pomieszczeń o silnym nasłonecznieniu, bądź znajdujących się na poddaszu. Bardzo ważne jest aby kanały rozprowadzające powietrze, które są na strychach i w innych gorących miejscach były jak najlepiej ocieplone, gdyż w przeciwnym razie niemal cały "chłód" możemy stracić.

źródło i zdjecia: P.H.U. "GLOBAL-TECH"

Firma powiązana:

Global Tech

Telefon 32 264 86 86, 696 065 201
www.gruntowe-wymienniki.pl, www.globaltech.com.pl
biuro@globaltech.com.pl

Global Tech