Porady

Dezynfekcja wody technologią HYDROPATH

22.04.2014

Celem dezynfekcji wody jest redukcja liczby żywych form organizmów do poziomu dopuszczalnego. Do dezynfekcji wody stosowane są metody chemiczne i fizyczne.

W wielu przypadkach nie jest możliwa dezynfekcja chemiczna wody, gdyż stosowanie niektórych z nich nie gwarantuje bezpieczeństwa wody z uwagi na możliwość jej potencjalnej mutagenności, lub powstania skążenia chemicznego wody.

Fizyczne metody dezynfekcji ( promieniowanie UV, ozonowanie, fale elektromagnetyczne) są skuteczną alternatywą w stosunku do środków chemicznych. Uznawane są za bezpieczniejsze dla końcowego użytkownika i z tego względu często są stosowane jako jedyne możliwe.

Pozwalają na całkowite wyeliminowanie stosowania środków chemicznych a tym samym ograniczenie możliwych zagrożeń dla użytkownika oraz dla środowiska naturalnego. Niestety nie w każdych warunkach są równie skuteczne jak metody chemiczne a koszt  niektórych z nich ( lampy UV i ozonowanie) jest znacznie wyższy niż ten występujący przy metodach chemicznych.

Lampy UV działają skutecznie, jako metoda dezynfekcji w przypadku odpowiednio długiego oddziaływania na skażoną, czystą wodę. Niestety niektóre organizmy żywe pomimo działania na nie promieniowania UV nie obumierają zupełnie i odradzają się. Ma to miejsce w przypadku cieczy zdezynfekowanej, wystawionej na bezpośrednie działanie światła po działaniu promieni UV. W tym przypadku może wystąpić zjawisko reaktywacji drobnoustrojów.

Ozonowanie to równie skuteczna metoda. Obarczona jest jednak ograniczeniami związanymi z pojawiającymi się ubocznymi produktami dezynfekcji oraz wysokim kosztem instalacji i eksploatacji.  

Technologia działająca w oparciu o emisję fali elektromagnetycznej Hydropath, znacząco przewyższa skutecznością inne metody fizyczne. Niej zaletą jest również niski koszt inwestycyjny i pomijalne koszt eksploatacji.

Przy zastosowaniu technologii Hydropath organizmy powodujące skażenie biologiczne wody są eliminowane trwale - miejscowo i w całym systemie wodnym.

Różnice przemawiające na korzyść technologii Hydropath w porównaniu do dość powszechnie stosowanej technologii UV:

 • kilkukrotnie niższe koszty zakupu
 • niewielkie zużycie energii elektrycznej ( moce do 65W)
 • pracuje z dowolną szybkością przepływu cieczy
 • pracuje przy dowolnym ciśnieniu cieczy
 • nie jest wymagany przepływ cieczy
 • promieniowanie elektryczne nie jest szkodliwe dla ludzi i urządzeń
 • można dezynfekować ciecze nieklarowne, nieuzdatnione, zawierające wapń i magnez tworzące osady mineralne
 • działanie technologii jest natychmiastowe  
 • urządzenia nie wymagają czyszczenia
 • technologia nie wymaga serwisowania
 • trwałość urządzeń określana jest na kilkadziesiąt lat

 

Zasada działania

W technologii Hydropath sygnał emitowany przez generator sterowany mikroprocesorem. Sygnał ten za pośrednictwem rdzenia ferromagnetycznego oplatającego rurę z wodą, indukuje sygnał fali elektromagnetycznej w wodzie. Sygnał ten działa na organizmy powodujące skażenie wody. Działanie jest zarówno w miejscu instalacji urządzenia jak i w odległości setek metrów od miejsca instalacji.


Technologia Hydropath korzysta ze zjawiska związanego z wymianą substancji odżywczych i substancji powstałych w wyniku przemiany materii pomiędzy komórkami organizmów a otaczajacym je środowiskiem wodnym. Bazującej na dwukierunkowej przepuszczalności błon komórkowych.

Komórki organizmów żywych, w tym bakterii przepływających wraz z wodą przez rdzeń wykonany z materiału ferromagnetycznego, zostają naładowane niewielkim ładunkiem elektrycznym. Ten dodatkowy niewielki ładunek stymuluje i wzmacnia zjawisko przenikania cieczy przez błony komórkowe. Różnica stężeń roztworu pomiędzy cieczą otaczającą komórkę (czysta woda) a wnętrzem komórki mikroorganizmu, intensyfikuje proces wymiany osmotycznej płynów. Następuje szybki wzrost objętości komórek, co prowadzi do rozerwania ściany komórkowej mikroorganizmu i jego obumarcia.

Testy przeprowadzone przez laboratorium firmy SGS wykazało, że technologia HYDROPATH skutecznie eliminuje bakterie typu Staphylococcus aureus, E. Coli, Legionelli.

Technologia eliminuje nie tylko bakterie, jest równie skuteczna w eliminacji mikroglonów i grzybów. Wynik testu  SGS do pobrania w tym miejscu.

źródo i zdjecia: HYDROPATH

Firma powiązana:

HYDROPATH Sp. z o.o.

Telefon 500 068 835, 32 445 06 83
www.hydropath.pl
biuro@hydropath.pl

HYDROPATH Sp. z o.o.