Porady

PIZARRAS: Montaż paneli Thermochip

14.10.2016

Wybór Thermochip jako rozwiązania izolacji dachu jest doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy oprócz estetyki cenią sobie właściwości izolacyjne.

Istnieją trzy podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas układania paneli Thermochip na powierzchniach drewnianych lub metalicznych:

  • Panele należy układać naprzemiennie ze złączami krzyżowymi.
  • Panele należy układać w taki sposób, by dłuższa krawędź płyty znajdowała się prostopadle do elementu podtrzymującego, a krótsza była na nich oparta. Pióro biegnące wzdłuż całego panelu służy do łączenia paneli.
  • Panel powinien zostać umieszczony na co najmniej trzech elementach podtrzymujących.

Mocowanie paneli:

Panele należy montować przy użyciu nierdzewnych stalowych śrub samowkrętnych, wybierając najbardziej odpowiedni typ dopasowany do elementów struktury podtrzymującej. Każdy element podtrzymujący powinien mieć trzy punkty mocowania umieszczone co najmniej 2 cm od krawędzi panelu. Długość śrub będzie różna w zależności od grubości panelu przeznaczonego do montażu oraz od rodzaju elementu podtrzymującego. W przypadku mocowania paneli do struktury metalicznej śruby powinny być 20 mm dłuższe od grubości paneli, a w przypadku struktury drewnianej powinny być one dłuższe o 50 mm.

Łączenia między panelami:

Po tym, jak panele zostaną ułożone na strukturze podtrzymującej, łączenia należy uszczelnić w celu uniknięcia przecieków wody przez szczeliny powstałe w wyniku silnych wiatrów, uszkodzeń spowodowanych przez ptaki itd. Można również użyć ciekłej gumy, nieprzepuszczalnej taśmy samoprzylepnej, kitu silikonowego lub polistyrenowego. Zabezpieczenie łączeń przed przeciekaniem jest szczególnie wskazane w miejscach złączeń na pokryciach dachowych (grzbiet dachu, kosze dachów, kominy itp.). Jednym z możliwych rozwiązań jest umieszczenie przezroczystych nieprzepuszczalnych taśm na całej długości krawędzi dachu.

Rozkład elementów podtrzymujących:

Rozstaw elementów podtrzymujących zależy od długości panelu, jego naturalnej wagi oraz wagi dodatkowej spowodowanej warunkami pogodowymi. Kiedy grubość panelu zostanie wybrana w oparciu o wymagany poziom izolacji, odległość miedzy elementami będzie zależała od standardowego ciężaru, jaki ma być wspierany oraz wszelkich dodatkowych obciążeń powstałych na skutek użytkowania lub czynników atmosferycznych: wiatru czy śniegu. Obciążenia podtrzymywane różnymi typami paneli oraz odpowiednia liczba elementów wspierających zostały podane na liście ze wskazaniami (w oparciu o naturalną wagę).

Przechowywanie na miejscu montażu:

Panele Thermochip pakowane są na paletach zabezpieczonych plastikiem. Palety można podnosić, jeżeli elementy podtrzymujące są odpowiednio zamocowane. Zaleca się, aby produkt pozostał w opakowaniu do momentu jego użycia.

Istnieją trzy podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas układania paneli Thermochip

ŁUPEK - powinien on zostać umieszczony na systemie dwutorowym zamontowanym na panelach. (Rys.1)

DACHÓWKI - dopasowanie dachówki płaskiej wymaga systemu dwutorowego, który należy umieścić na szczycie paneli. W przypadku dachówki falistej, należy użyć dodatkowych elementów w celu usprawnienia wentylacji i zabezpieczenia dachówki (Rys.2).

BLACHY METALICZNE (MIEDZIANE, CYNKOWE, METALOWE ITP.) - ze względu na gładkość powierzchni i idealnie płaską strukturę dachów wykonanych z Thermochip idealnie nadają się one do pokrycia powłokami metalicznymi.  Zaleca się pozostawienie przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy powłoką metalową a panelem w celu uniknięcia gromadzenia skroplonej pary – można to osiągnąć dzięki prowadnicy umieszczonej na zboczu dachu i poprzez zamocowanie paneli lub warstwy, do której później można przymocować blachę metaliczną. (Rys.3).

źródło i zdjęcia: PIZARRAS POLSKA Sp. z o.o.

Firma powiązana:

PIZARRAS POLSKA Sp. z o.o.

Telefon 22 830 72 70
www.pizarras.pl
handlowy@pizarras.pl

PIZARRAS POLSKA Sp. z o.o.