Porady

Semmelrock: Jaka jest przyczyna tego, że po deszczu kostka brukowa bardzo długo jest mokra lub nierównomiernie wysycha?

11.04.2016

Zgodnie z wymaganiami europejskiej normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe dopuszczone do sprzedaży na obszarze Unii Europejskiej jako wyrób pierwszego gatunku muszą mieć parametr nasiąkliwości na poziomie niższym niż 6%.

Jednak ze względu na minimalną zmienność warunków, w których dojrzewa wyprodukowana w danym okresie partia kostki oraz naturalną porowatość betonu dopuszczalne są wahania tego parametru - nie świadczy to w żaden sposób o wadliwości zabudowanego produktu.

źródło i zdjęcia: Semmelrock Stein+Design