Porady

AKRA: Magnetyzm zamiast chemii

11.03.2016

Jeżeli używają Państwo wody z wodociągu to możecie być pewni, że jest ona uzdatniona i systematycznie badana, tym samym jest bezpieczna dla zdrowia. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. (Dz. U. nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami). Skład wody można sprawdzić na stronie Państwa wodociągów, które są systematycznie badane przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Nasuwa się jednak pytanie, jaka woda jest zdrowsza, twarda czy miękka?

Na rynku znajduje się mnóstwo firm, które zachęcają do zmiękczania wody w stacjach jonowymiennych używających soli w tabletkach (NaCl). W takim przypadku potrzebne organizmowi jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) w postaci chlorków (CaCl2 i MgCl2) zostają w dużych stężeniach usunięte do kanalizacji. Jest to niekorzystne dla środowiska i pracy oczyszczalni ścieków. Ich miejsce w wodzie przeznaczonej do spożycia zajmuje sód (Na+). Ma ona wtedy niską lub bardzo niską twardość. Natomiast w innej metodzie tzw. odwróconej osmozie (RO) otrzymujemy wodę bez żadnych minerałów. Ponadto, aby uzyskać w warunkach domowych 5 litrów do ścieków trafia od 40 do 90 litrów wody - uzysk od 5% do 15%. Na drugim biegunie są państwowe stacje sanitarno-epidemiologiczne i wodociągi zachwalające wodę bogatą w minerały.

Sposób działania

Węglan wapnia znajdujący się w wodzie dzięki działaniu pola magnetycznego Ecomagów zmienia swoją postać z silnie kamieniotwórczego kalcytu w aragonit, który w nieszkodliwej formie zostaje w wodzie jako niezbędny do życia minerał.

Węglan wapnia znajdujący się w wodzie dzięki działaniu pola magnetycznego Ecomagów zmienia swoją postać z silnie kamieniotwórczego kalcytu w aragonit

Kalcyt - tworzy twardy osad z tlenkami żelaza.

Aragonit - forma węglanu wapnia nie łącząca się z tlenkami żelaza i nie tworząca osadów.

Ecomag®-i otrzymały:

Już po raz trzeci Atest Państwowego Zakładu Higieny HK/W/0931/01/2013:

"Przeznaczony do zapobiegania wytrącania się osadów węglanowych i produktów korozji w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody technologicznej i kotłowej."

Poprzednie atesty były wydane w 1997 i 2007 r.; Pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego CERT i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oraz potwierdzenie skuteczności usuwania starych produktów korozji podczas badań Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal i wiele pozytywnych opinii firm i użytkowników.

Typowy przykład skuteczności magnetyzerów Ecomag®

Zmywarka przed montażem magnetyzerów

Zmywarka przed montażem magnetyzerów. Osad na grzałce blokuje skutecznie podgrzewanie wody. Europejskie badania potwierdzają, że 1 mm osadu to strata 10% energii elektrycznej lub gazu w kotle. W tym wypadku miał grubość ok. 2 mm.

Po 10. cyklach pracy z zamontowanym Ecomagiem ME1 na doprowadzeniu wody
Po 10. cyklach pracy z zamontowanym Ecomagiem ME1 na doprowadzeniu wody. Trwa intensywne usuwanie osadów blokujących podgrzewanie wody tym samym zmniejszają się straty.

źródło i zdjęcia: AKRA

Firma powiązana:

Akra

Telefon 22 858 34 04
www.akra.pl
akra@akra.pl, biuro@akra.pl

Akra