Porady

Bartosz: Centrale wentylacyjne zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign)

02.03.2016

Z początkiem roku 2016 wszyscy producenci central wentylacyjnych zobowiązani zostali do spełnienia wymagań określonych w dyrektywie Ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji UE nr 1253/2014). Wprowadzone przepisy mają na celu obniżenie zużycia energii przez systemy wentylacyjne, a w konsekwencji znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wejście w życie nowych przepisów uporządkowało formę i jakość informacji przekazywanych przez producentów. Do tej pory częstym zjawiskiem było posługiwanie się danymi "marketingowymi", które nijak miały się do rzeczywistości. Dziś sposób obliczania parametrów pracy central wentylacyjnych oraz forma ich prezentacji są dokładnie określone przepisami. Jest to bardzo korzystna zmiana, szczególnie z perspektywy Inwestora, który obecnie nie powinien mieć problemu z porównaniem parametrów central wentylacyjnych różnych producentów, zakładając oczywiście, że wszyscy producenci rzetelnie  podeszli do zmian i dostosowali swoje urządzenia oraz dokumentację do wymagań Komisji Europejskiej. Dlatego też stojąc przed wyborem odpowiedniej centrali wentylacyjnej warto poprosić producenta o przekazanie karty produktu przygotowanej zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia.

źródło i zdjęcia: Bartosz