Nowości

Nowa generacja fasadowych płyt styropianowych Austrotherm EPS

05.10.2010

W ostatnim czasie praca naukowców nad uzyskaniem coraz to lepszych właściwości wyrobów z polistyrenu ekspandowanego EPS, zaowocowała stworzeniem surowca, o zdecydowanie lepszych parametrach użytkowych, przy jeszcze mniejszym obciążeniu środowiska naturalnego. Okazało się to możliwe poprzez stworzenie specjalnego procesu ekstruzji i dodanie do surowca dodatków związków grafitu...

Współczynnik przewodzenia ciepła λ, materiałów z polistyrenu ekspandowanego, uzależniony jest od wielu czynników jednak najistotniejszymi z nich jest gaz zawarty w komórkach, struktura przestrzenna, matryca pianki i  w dużej mierze także przepuszczalność promieniowania cieplnego. Wpływ tego ostatniego na wartość λ, można regulować poprzez zadaną na etapie produkcji gęstość. W przypadku wyrobów z użyciem surowca wzbogaconego o dodatek grafitu udało się wykluczyć przeważającą część przepuszczalności promieniowania cieplnego, za pomocą elementów pochłaniających i odbijających podczerwień. Dzięki zastosowaniu grafitu surowiec jak i wytworzone z niego produkty, mają srebrnoszary odcień.

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie naszych klientów dlatego, wsłuchujemy się w oczekiwania naszych partnerów. Staramy się śledzić i rozpoznawać nowe trendy w dziedzinie zastosowań materiałów z polistyrenu ekspandowanego. Idea ta sprawiła, iż jakiś czas temu w ofercie naszej Firmy znalazły się szare płyty wyprodukowane na bazie surowca z domieszką grafitu. W innych krajach rynek bardzo pozytywnie przyjął naszą nową ofertę, dlatego Zarząd Firmy podjął decyzję o wprowadzeniu płyt Austrotherm EPS Fasada Premium również na rynek polski.

Płyty produkowane są w oparciu o europejski dokument odniesienia jakim jest norma PN-EN 13163: 2009. Zaletą płyt Austrotherm EPS Fasada Premium jest bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031 W/mK, przy ich stosunkowo niskiej wadze.

Typowe płyty styropianowe, by uzyskały porównywalny współczynnik przewodzenia ciepła, muszą być spienione na dwukrotnie wyższą gęstość. Przy podobnej gęstości tj. 15 kg/m3, typowych płyt styropianowych EPS i szarych płyt Austrotherm EPS Fasada Premium, różnica w parametrach cieplnych tych dwóch materiałów wynosi ponad 20%. Przekłada się to w prosty sposób na  ok. 20% mniejszą grubość płyt Austrotherm EPS Fasada Premium, przy zachowaniu porównywalnego oporu cieplnego warstwy termoizolacji fasady, wykonanej z  typowych styropianowych płyt EPS.

Pozostałe właściwości płyt Austrotherm EPS Fasada Premium, takie jak geometria, właściwości fizyko-mechaniczne oraz stabilności wymiarowej, kwalifikują je do zastosowań jako termoizolacja ścian, w ETICS (Bezspoinowy System Ocieplania).

Dotychczasowa praktyka jak i przeprowadzone analizy przy zastosowaniu szarych płyt Austrotherm EPS Fasada Premium, potwierdzają, iż nakłady finansowe poniesione przy ociepleniu ścian tego typu materiałem, zwracają się w krótszym czasie. Oznacza to, że inwestor szybciej może się cieszyć wymiernym zyskiem, wynikającym z niższych kosztów ogrzania budynku. Między innymi też właśnie dlatego ocena efektywności ekologicznej płyt Austrotherm EPS Fasada Premium jest wyraźnie lepsza od innych alternatywnych materiałów termoizolacyjnych.

źródło: Austrotherm Sp. z o.o.

Więcej