Filmy

Podłogi na gruncie z zastosowaniem Austrotherm XPS TOP

Wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie na bazie płyt Austrotherm TOP 30 skutkuje wymiernymi korzyściami dla inwestora i użytkowników budynku.