Aktualności

Jak technologia Hydropath wpływa na bakterie, algi i inne mikroorganizmy

19.02.2015

Mikroorganizmy przepływając przez opaskę wykonaną z elementów ferromagnetycznych zamontowaną na rurze, otrzymują ładunek elektryczny pochodzący od emitowanego przez urządzenie sygnału. Ten ładunek, powoduje utworzenie wokół komórki mikroorganizmu warstwę złożoną z cząsteczek czystej wody. Na skutek sił osmotycznych, czysta woda wnika do wnętrza komórki w celu wyrównania różnicy stężenia roztworów. Powoduje to gwałtowne powiększenie się objętości komórki i rozerwanie błony komórkowej.

Sygnał fali elektromagnetycznej rozchodząc się wzdłuż rur instalacji wpływa na funkcjonowanie przyczepionych do ścian mikroorganizmów powodując, że opuszczają one instalację.    
W przypadku instalacji wykonanych z metalu, sygnał przemieszczający się wzdłuż ścian instalacji powoduje uwolnienie biofilmu z porowatej powierzchni ścian.

Bakterie, algi i grzyby osadzające się i rozmnażające na ścianach rur, pod wpływem działania sygnału fali elektromagnetycznej Hydropath, odrywają się od nich.

Urządzenia HydroFLOW z technologią Hydropath stanowią korzystną alternatywę i ewentualnie uzupełnienie dla systemów dezynfekcji wody biocydami. Szczególne znaczenie ma to w basenach i SPA gdzie stosuje się dezynfekcję chlorem lub innymi środkami chemicznymi które bezpośrednio lub pośrednio mogą negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników.

Korzyści przy użytkowaniu urządzeń z technologią Hydropath:

 •     brak zmian fizykochemicznych w tym brak zmian smaku i zapachu
 •     proces uzdatniania może być elementem innych procesów technologicznych typu filtracja poprawiając ich skuteczność
 •     nie pojawiają się produkty uboczne, szkodliwe dla zdrowia ludzi
 •     nie ma konieczności monitorowania zawartości środków chemicznych
 •     nie pojawiają się problemy z doborem właściwej dawki

Zalety technologii:

 •     wysoka skuteczność dezynfekcji
 •     łatwa w instalacji, nie wymaga ingerencji w układ technologiczny
 •     małe wymiary i możliwość pracy w różnych środowiskach
 •     dowolna średnica rur na których montowane są urządzenia
 •     trwałość - kilkadziesiąt lat
 •     energooszczędne i ekonomiczne

Biofilm jest zbudowany z drobnoustrojów, bakterii, grzybów, glonów i pierwotniaków. Biofilm jest zbudowany z drobnoustrojów, bakterii, grzybów, glonów i pierwotniaków. Tworzy ona  na różnych powierzchniach stałych lub powierzchniach innych organizmów, kolonie. Kolonizacja rożnych powierzchni przez mikroorganizmy związana jest z ich adhezyjnymi właściwościami, a dodatkowo strukturę powstałego biofilmu stabilizuje substancja polimerowa (wydzielina pozakomórkowa). Dobrze rozwinięte struktury przestrzenne, zbudowane z mikroorganizmów żyjących i obumarłych, chronią bakterie przed działaniem temperatury, antybiotyków i substancji dezynfekujących.

Biofilm  jest powodem poważnych strat w instalacjach technologicznych oraz stwarza możliwości rozprzestrzeniania się zakażeń. Kolonizowanie przez biofilm sieci wodociągowej stanowi zagrożenie sanitarne dla użytkowników wody, wzmaga korozję mikrobiologiczną oraz może być przyczyną strat hydraulicznych spowodowanych zmniejszeniem przekroju przewodów wodociągowych.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródo i zdjęcia: HYDROPATH

Firma powiązana:

HYDROPATH Sp. z o.o.

Telefon 500 068 835, 32 445 06 83
www.hydropath.pl
biuro@hydropath.pl

HYDROPATH Sp. z o.o.