Aktualności

Certyfikat i Znak Jakości „Gwarantowany Styropian”

04.10.2013

Firma Austrotherm to jeden z pierwszych uczestników Programu „Gwarantowany Styropian”, któremu przyznany został Certyfikat Gwarancji Jakości Styropianu. Tym samym firma uzyskała prawo do umieszczania Znaku Jakości „Gwarantowany Styropian” na swoich produktach. Program prowadzony jest pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

W związku z uczestnictwem w Programie ”Gwarantowany Styropian” produkty firmy Austrotherm poddane zostały badaniom przez niezależne laboratoria. Badania kontrolne polegały na losowym pobraniu z rynku paczek styropianu i szczegółowym sprawdzeniu deklarowanych parametrów termoizolacyjnych oraz wytrzymałościowych.

Kontrola potwierdziła, że wszystkie poddane procedurze produkty firmy Austrotherm uzyskały wynik zgodny z deklaracjami producenta. W związku z tym jako uczestnik Programu „Gwarantowany Styropian” przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat Jakości oraz prawo do oznaczania swoich produktów znakiem „Gwarantowany Styropian”.

Program „Gwarantowany Styropian” zainicjowany został w 2012 roku. Patronuje mu Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (www.producencistyropianu.pl). Celem programu jest miedzy innymi kontrola jakości płyt styropianowych, standaryzacja zasad czytelnego oznakowania produktów oraz eliminacja z rynku produktów nie spełniających deklarowanych przez producenta parametrów.

Uczestnicy programu zaopatrują swoje wyroby w dodatkową tabelę, w której ujęto kluczowe parametry charakteryzujące produkt: współczynnik przewodzenia ciepła (lambda), wytrzymałość na ściskanie CS(10) i minimalną gęstość. Właśnie ten ostatni parametr pozwala na wstępną weryfikację jakości produktu przez konsumenta – wystarczy zważyć paczkę i porównać wynik z zalecaną przez ekspertów minimalną wartością dla wybranej odmiany styropianu.

Przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej badania w sposób jednoznaczny potwierdzają, że wraz ze wzrostem gęstości poprawiają się właściwości mechaniczne i termoizolacyjne płyt styropianowych. Zakorzeniona w świadomości klientów, sprzedawców oraz niektórych producentów styropianu opinia, że „im styropian lżejszy, tym zawiera więcej powietrza, więc jest lepszym izolatorem”

nie znajduje potwierdzenia w praktyce, czego dowodzą badania laboratoryjne przeprowadzane przez producentów surowca oraz niezależne jednostki badawcze. Powszechnie stosowana praktyka zaniżania gęstości płyt ma jedynie na celu redukcję kosztów producenta, a nie poprawę jakości sprzedawanego produktu.

Przy zakupie należy sprawdzić gęstość produktu, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że płyty  o zaniżonej gęstości nie posiadają deklarowanej izolacyjności termicznej. Oszczędność przy zakupie będzie skutkowała wyższymi od zakładanych kosztami ogrzewania ocieplonego obiektu w całym okresie eksploatacji.

Zastosowanie jedynie produktów sprawdzonych producentów, którzy nie obawiają się zweryfikowania przez rynek, daje świadomym nabywcom płyt styropianowych szansę na realną redukcję kosztów eksploatacji i nie zwiększa znacząco budżetu przeznaczonego na inwestycję. W Programie „Gwarantowany Styropian” sprawdzana jest jakość wyrobów producentów, którzy uczestniczą w Programie, jak i tych, którzy do niego nie przystąpili.

Certyfikat i Znak Jakości „Gwarantowany Styropian”! Wykaz produktów oznaczonych Znakiem Jakości "Gwantowany Styropian":
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 040 FASSADA
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 035 PARKING

Źródło: Austrotherm

Więcej
 

Firma powiązana:

Austrotherm

Telefon 33 844 70 33-36
www.austrotherm.pl
info@austrotherm.pl

Austrotherm