Aktualności

Produkty Tubag oraz quick-mix przywracają dawny blask obiektom zabytkowym

14.05.2013

Historyczne budowle są naszym dziedzictwem narodowym, zwiększają atrakcyjność turystyczną wielu polskich miast i miasteczek. Narażone przez wieki na niszczące działanie czynników zewnętrznych, wymagają najczęściej skomplikowanych prac renowacyjnych, które przedłużą ich trwałość i piękny wygląd na kolejne dziesięciolecia. Obiekty zabytkowe wymagają podczas renowacji używania specjalistycznych materiałów. Firma quick-mix oferuje serię produktów dedykowanych do renowacji, które gwarantują skuteczność przeprowadzonych prac.

Oferta produktów do renowacji firmy quick-mix obejmuje szeroką gamę zapraw murarskich oraz tynkarskich, fug, szpachli, powłok izolacyjnych oraz malarskich, które umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej renowacji. Każda z zapraw produkowana jest w kilku wariantach uziarnienia, klasach wytrzymałości oraz kolorach. Dzięki temu możliwe jest dobranie zaprawy o parametrach najbardziej zbliżonych do historycznego podłoża. Jest to niezwykle istotne, gdyż nieodpowiedni dobór materiałów może spowodować dodatkowe szkody, a nawet pogorszyć stan zabytkowej budowli.

Produkty firmy quick-mix są wybierane do rewitalizacji oraz renowacji  obiektów zabytkowych ze względu na ich unikalne parametry. Przykładem realizacji, podczas której je zastosowano są średniowieczne mury obronne w miejscowości Trzcińsko-Zdrój. Miasto to jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, w którym niemal w całości zachowały się miejskie mury obronne, bramy oraz strażnice. Zabudowa ta została wykonana z granitowych głazów narzutowych oraz kamieni polnych. W latach 60-tych ubiegłego wieku ze względu na zły stan techniczny murów poddano je pracom remontowym. Prace te wskutek zastosowania nieodpowiednich mocnych zapraw cementowych przyniosły więcej szkód niż pożytku. Do przeprowadzenia prac wykorzystano bowiem zaprawy cementowe, które różnią się pod względem wytrzymałości mechanicznej, a także współczynnika rozszerzalności liniowej od oryginalnej zaprawy wapiennej. W efekcie w 2012 roku konieczne było przeprowadzenie kompleksowej renowacji murów obronnych. Tym razem do prac wykorzystano właściwie dopasowane pod względem parametrów fizycznych i mechanicznych zaprawy firmy quick-mix. Do murowania wierzchnich warstw murów użyto zaprawy trasowo-wapiennej TWM, której spoiwem jest wapno trasowe Tubag.

Produkt o wytrzymałości zbliżonej do oryginalnej zaprawy wapiennej, produkowany jest na bazie kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm. Posiada dużą plastyczność, niski skurcz, jest mrozoodporny, jak również wykazuje odporność na korozję biologiczną oraz działanie czynników atmosferycznych. Domieszka trasu wydajnie zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów. Zaprawa TWM zalecana jest przede wszystkim do renowacji zabytkowych murów ceglanych oraz kamiennych. Znajduje zastosowanie nie tylko w odbudowie zabytkowych obiektów, ale także w nowoczesnym budownictwie. Układając kamienie polne na zaprawie TWM zdołano w pełni odtworzyć brakujące elementy murów obronnych Trzcińska-Zdroju, które następnie zostały zafugowane kolejnym produktem stworzonym na bazie wapna trasowego Tubag – zaprawą do spoinowania TKF. Zaprawa ta jest przeznaczona głównie do spoinowania zabytkowych murów ceglanych i kamiennych ze względu na niski skurcz, niską nasiąkliwość, szybkie wysychanie i niski opór dyfuzyjny. Podobnie jak w przypadku zaprawy do murowania, zawartość trasu Tubag chroni kamień przed wystąpieniem wykwitów i przebarwień. Produkt jest dostępny
w wersji o uziarnieniu od 0 do 1,2 mm oraz 0 do 4 mm.

Produkty Tubag oraz quick-mix przywracają dawny blask obiektom zabytkowym. Jego istotną zaletą jest możliwość mieszania z lokalnymi kruszywami o uziarnieniu od 4 do 8 mm, dzięki czemu można uzyskać zaprawę zbliżoną do oryginału zarówno pod względem wytrzymałościowym, jak i wizualnym. Ponadto zaprawa TKF jest dostępna w wielu kolorach, które można ze sobą łączyć, aby otrzymać pożądany odcień. Posiada bardzo dobrą przyczepność i wytrzymałość dostosowaną do słabych podłoży, a także wykazuje wysoką wodo- i mrozoodporność. Zaprawy TUBAG quick-mix są łatwe w użyciu i gwarantują trwały i estetyczny efekt. Z ich pomocą zabytkowe obiekty odzyskują swój oryginalny, piękny wygląd sprzed stuleci i uatrakcyjniają okoliczny krajobraz.

Źródło: Quick-Mix

Więcej

Firma powiązana:

Quick-Mix

Telefon 71 392 72 15 (lub 20)
www.quick-mix.pl
info@quick-mix.pl

Quick-Mix