Aktualności

Magnetyzery Ecomag: Profesjonalne badania potwierdzają skuteczność

10.05.2016

Tematem pracy badawczej nr NMT/196/2006 było "Określenie dynamiki usuwania produktów korozji z powierzchni wewnętrznej przewodów w instalacji wody ciepłej po zamontowaniu magnetyzerów Ecomag®". Opublikowano w Magazynie Instalatora 5/2007.

WYKONAWCA: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „ INSTAL” Warszawa

Miejsce badań: Instalacja z bardzo duża ilością osadów w Spółdzielni Mieszkaniowej

Instalacje ciepłej i zimnej wody w budynkach warszawskiej spółdzielni wykonane są ze stali ocynkowanej i tworzywa , a użytkowane od 2001r. W 2004r. stwierdzono pogorszenie się jakości wody we wszystkich obiegach (wzrost barwy i mętności) w wyniku zanieczyszczenia produktami korozji, przechodzącymi do wody z powierzchni wewnętrznej przewodów. W wyniku skarg mieszkańców na jakość wody kilkakrotnie próbowano czyścić instalację chemicznie, ale poprawa następowała jedynie na dwa, trzy miesiące . Nie likwidowało to przyczyn powstawania osadów.

We wrześniu 2005r. zamontowano magnetyzery ECOMAG®, a na wiosnę 2006r. pobrano wycinki z instalacji c.w.u. pomiędzy budynkami. Stwierdzono, że osady utworzone przez produkty korozji zostały usunięte ( zdjęcie obok) . Dlatego we wrześniu 2006r.podjęto decyzję o montażu magnetyzerów w pozostałych węzłach.

Jednocześnie COBRTI Instal Warszawa rozpoczął pobieranie próbek wody i w każdej z nich oznaczał następujące wskaźniki :

Dynamikę usuwania produktów korozji badano w trzech różnych obiegach (28, 70 i18 lokali) i porównano z wodą zimną z sieci wodociągowej.

Jako kryterium oceny stopnia zanieczyszczenia wody produktami korozji przyjęto dopuszczalne wartości: mętność (1 NTU) i żelaza (0,2 mg/l Fe) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.

Wnioski:

1. Już w pierwszych dniach po zamontowaniu magnetyzerów Ecomag® wystąpił proces intensywnego usuwania produktów korozji.

2. Wzrost mętności i barwy wody w wyniku jej wtórnego zanieczyszczenia produktami korozji zależał od równomierności rozbiorów wody i w instalacjach intensywnie użytkowanych nie był uciążliwy dla odbiorców.

3. Oczyszczenie powierzchni przewodów z osadów korozyjnych uzyskano w czasie od 24 do 60 dni po zamontowaniu magnetyzerów w zależności od równomierności rozbiorów wody w instalacji. Do wody nie przechodziły już wtedy produkty korozji.

Akra Sp. z o.o. : Profesjonalne badania pokazują , że magnetyzery Ecomag® usuwają stare osady oraz chronią przed nowymi instalację oraz urządzenia . Tym samy osady nie powodują szkodliwego dla zdrowie wtórnego zanieczyszczenia wody z wodociągu, która spełnia europejskie normy. Jej jakość jest gwarantowana do głównego przyłącza. O stan instalacji w budynku powinien dbać użytkownik.

Warto więc zamontować Ecomag-i na nowej lub starej instalacji w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, spółdzielni, wspólnocie, hotelu itd.

Więcej na akra.pl

Zapraszamy do oszczędzania.

źródło i zdjęcia: AKRA

Firma powiązana:

Akra

Telefon 22 858 34 04
www.akra.pl
akra@akra.pl, biuro@akra.pl

Akra